Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarla Bitkilerine Giriş TB201 3. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarım kavramının tarifi, tarımın tarihsel gelişimi, Türkiye’de tarımın genel yapısı, tarla tarımının genel özellikleri, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, tarla bitkilerinin botaniği, tarla bitkileri ziraatının prensipleri (toprak işleme, ekim, gübreleme, sulama, yabancı ot kontrolü, hasat vb.) hakkında genel bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Tarla tarımı, bitki yetiştirme teknikleri, serin iklim tahılları, sıcak iklim tahılları, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri hakkında bilgiler
Ders Öğrenme Kazanımları - tarım kavramının tarifini yapar ve başlıca tarımsal faaliyet alanları hakkında yorum yapabilecektir,
- tarımsal faaliyetlerin dünya ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini özetleyebilecektir,
- tarla ziraatı tekniklerini uygulayabilir,
- tarla bitkilerinin sınıflandırılması yapabilir ve başlıca bitki familyalarının genel morfolojik özelliklerini özetleyebilir,
- başlıca tarım sistemleri (sulu, kuru ve nemli tarım) konularında genel bilgileri sıralayabilir,
- tarla bitkileri ziraatının genel prensiplerini (toprak işleme, ekim, gübreleme, sulama, yabancı ot kontrolü, hasat vb.) hakkında genel bilgileri analiz eder ve bu konuları yorumlayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarım kavramı ve tarla tarımının tarihçesi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
2. Hafta Türkiye tarım sektörünün genel yapısı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Tarla bitkilerinin sınıflandırılması ve önemli familyaların genel özellikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Tarla bitkilerinin botaniği (bitkilerin morfolojik özellikleri, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve yapıları) Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Bitkilerde sistemler (Fotosentez, Besin Maddelerinin alımı) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Büyüme ve gelişme kavramları Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
7. Hafta İklimsel büyüme faktörleri ( Işık, Sıcaklık, Vernalizasyon, CO2) Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İklimsel büyüme faktörleri ( Işık, Sıcaklık, Vernalizasyon, CO2) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Tarla tarımı sistemleri (sulu tarım, kuru tarım, nemli tarım) Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
11. Hafta Toprak işleme, yabancı ot savaşı, nadas Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
12. Hafta Tohumluk (tohum nedir, tohumun çimlenmesi, çimlenme şekilleri, dormansi) Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
13. Hafta Ekim (ekim zamanı, ekim derinliği, ekim sıklığı, ekim yöntemleri) Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
14. Hafta Gübreler, gübreleme ve sulama ve tarla bitkilerinin hasadı ve hasat yöntemleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
1. Ceylan,A.1994. Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 491, 520 s. 2. Sencar Ö, Gökmen S, Yıldırım A, Kandemir, N., 1997. Tarla Bitkileri Üretimi.GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yaınları:3, Tokat 3. Gencer O. 1995. Genel Tarla Bitkileri. ÇÜ Ziraat Fak. Ders Kitabı No: 42, Adana.
Materyal Paylaşımı
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 12 12
Ödev 1 5 2 10
Final 1 24 24
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0