Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Temel Dersler Uzmanlık / Alan Dersleri Destek Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Mühendislik Dersleri
Akışkanlar Mekaniği % 20 - - - - % 80
Araştırma ve Deneme Metodları % 100 - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I % 100 - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II % 100 - - - - -
Bahçe Bitkileri % 100 - - - - -
Baklagil Yem Bitkileri % 100 - - - - -
Bilgisayar Destekli Tasarım - - % 50 - % 50 -
Bitki Fizyolojisi % 100 - - - - -
Bitki Genetik Kaynakları % 100 - - - - -
Bitki Islahının Temel İlkeleri % 100 - - - - -
Bitki Koruma % 100 - - - - -
Bitki Sistematiği % 50 - % 50 - - -
Bitki Vektör Ekolojisi % 100 - - - - -
Bitki Yetiştirme Teknikleri % 100 - - - - -
Biyoçeşitlilik ve Kent % 50 - % 50 - - -
Biyokimya % 100 - - - - -
Biyoteknoloji % 100 - - - - -
Botanik % 100 - - - - -
Bölüm Seçmelisi I - - - - - -
Bölüm Seçmelisi II - - - - - -
Bölüm Seçmelisi III - - - - - -
Bölüm Seçmelisi IV - - - - - -
Buğdaygil Yem Bitkileri % 100 - - - - -
Ceviz Bahçesi Tesisi - - % 100 - - -
Coğrafi Bilgi Sistemleri - - % 50 - - % 50
Çayır Mera Yönetimi ve Islahı % 100 - - - - -
Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi % 50 % 50 - - - -
Çim Bitkileri Yetiştiriciliği % 100 - - - - -
Dayanıklılık Islahı % 100 - - - - -
Diploma Tezi I - % 100 - - - -
Diploma Tezi II - % 100 - - - -
Doğa ve Tarım % 50 - % 50 - - -
Ekim Nöbeti Sistemleri % 100 - - - - -
Enerji Bitkileri % 100 - - - - -
Fakülte Seçmelisi I - - - - - -
Fakülte Seçmelisi II - - - - - -
Fakülte Seçmelisi III - - - - - -
Fakülte Seçmelisi IV - - - - - -
Fındık Yetiştiriciliği - - % 100 - - -
Fizik II % 100 - - - - -
Genel Kimya % 100 - - - - -
Genel Mikrobiyoloji % 50 - % 50 - - -
Genetik % 100 - - - - -
Gıda Teknolojisi ve Güvenirliği % 100 - - - - -
Gönüllülük Çalışmaları - - - - - -
Gübreler ve Gübreleme % 100 - - - - -
Hassas Tarım Teknolojileri - % 100 - - - -
Hayvancılık Prensipleri % 50 - - - - % 50
İklim Bilgisi % 50 - % 50 - - -
İstatistik % 20 % 20 - - - % 60
İşçi Sağlığı ve Güvenliği % 30 - % 70 - - -
İyi Tarım Uygulamaları % 100 - - - - -
Kariyer Planlama - - - - % 100 -
Keyf Bitkileri % 100 - - - - -
Kültür Bitkilerinde Biyolojik Azot Bağlama % 100 - - - - -
Lif Bitkileri % 100 - - - - -
Matematik % 100 - - - - -
Mesleki İngilizce I % 30 - - - % 70 -
Mesleki İngilizce II % 30 - - - - -
Mesleki Uygulama I % 30 % 70 - - - -
Mesleki Uygulama II % 30 % 70 - - - -
Meyve Yetiştiriciliği % 50 - - - - % 50
Mikrobiyal Biyoteknoloji % 50 - % 50 - - -
Moleküler Biyoloji % 50 - - - - % 50
Mühendislik Seçmelisi I - - - - - -
Mühendislik Seçmelisi II - - - - - -
Mühendislikte Tasarım % 50 - % 50 - - -
Nişasta ve Şeker Bitkileri % 100 - - - - -
Organik Hayvancılık Prensipleri % 20 - % 80 - - -
Ölçme Bilgisi % 50 - - - - % 50
Örtüaltı Yetiştiriciliği % 100 - - - - -
Peyzaj Mimarlığı - - - - - % 100
Sera Yapım Tekniği % 20 - - - - % 80
Serin İklim Tahılları % 100 - - - - -
Sıcak İklim Tahılları % 100 - - - - -
Staj I - % 30 - - % 70 -
Staj II % 30 - - - % 70 -
Sürdürülebilir Tarım % 80 - - - % 20 -
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi % 70 - - - - % 30
Tahıllarda Döllenme Biyolojisi ve Melezleme Tekniği % 30 % 70 - - - -
Tarım Ekonomisi % 100 - - - - -
Tarım Hukuku - - % 50 - % 50 -
Tarım Sektöründe Pazarlama % 30 - - - - -
Tarım Sigortacılığı % 30 - - - % 70 -
Tarım Tarihi ve Deontolojisi - - - - % 100 -
Tarımsal Ekoloji % 70 - % 30 - - -
Tarımsal Mekanizasyon % 50 - - - - % 50
Tarımsal Savaş Yöntemleri % 50 - % 50 - - -
Tarımsal Sulama % 100 - - - - -
Tarımsal Yayım ve İletişim % 30 - - - % 70 -
Tarla Bitkileri Hastalıkları % 100 - - - - -
Tarla Bitkileri Zararlıları % 100 - - - - -
Tarla Bitkilerinde Bitki Üretim Tekniği % 100 - - - - -
Tarla Bitkilerinde Hibrid Islahı % 30 % 70 - - - -
Tarla Bitkilerinde Kalite Analizleri % 100 - - - - -
Tarla Bitkilerinde Organik Tarım % 100 - - - - -
Tarla Bitkilerine Giriş % 100 - - - - -
Tarla Bitkilerinin Standardizasyonu ve Depolanması % 100 - - - - -
Tarla Deneme Teknikleri % 100 - - - - -
Teknik Resim - % 60 - - - % 40
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı % 100 - - - - -
Termodinamik % 30 - - - - % 70
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler % 100 - - - - -
Tohumluk Fizyolojisi % 100 - - - - -
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu % 50 % 50 - - - -
Tohumluk Üretimi % 100 - - - - -
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme % 100 - - - - -
Toprak Faunası % 30 - % 70 - - -
Türk Dili I - - - - % 0 -
Türk Dili II % 100 - - - - -
Uygulamalı Bitki Islahı % 100 - - - - -
Üniversite Seçmelisi - - - - - -
Yabancı Dil I % 100 - - - - -
Yabancı Dil II % 100 - - - - -
Yabancıot Bilimi % 50 - % 50 - - -
Yağ Bitkileri % 100 - - - - -
Yem ve Yem Teknolojisi % 30 - % 70 - - -
Yemeklik Tane Baklagiller % 100 - - - - -
Zirai Kıymet Takdiri % 70 - - - - % 30
Zooloji % 100 - - - - -