Öğrenciler için Finansal Destek
Öğrenimleri süresince maddi destek sağlamak amacıyla, Üniversitemiz tarafından öğrencilere çeşitli burslar sağlanmaktadır. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz tespit edilmiş; Rektörlük ve yemek bursları almaları sağlanmıştır. Öğrencilerimize burs vermek üzere kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliğine gidilmiştir.