Sağlık Hizmetleri
Düzce Üniversitesi öğrencilerine ve personeline ferah mekanlarda, sağlıÖğrencilerin sağlık sorunları Düzce Üniversitesi Mediko Sosyal Biriminde, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ve diğer ilgili hastanelerde kendi sosyal güvenceleri ile tedavi edilmektedir. Rektörlük binasında Sağlık-Kultür ve Spor Dairesi Başkanlığı içinde yer alan Mediko Sosyal Merkezinde öğrencilere ve personele sağlık hizmeti sunulmaktadır.  Merkezde 2 hekim, diş ünitesinde bir diş hekimi hizmet vermektedir.

Diş Ünitesi dahili : 1850

Mediko Sosyal Merkezi dahili : 1851

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi dahili : 5000