Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
Akışkanlar Mekaniği ZDM103 2 3 - - - 3 2 2 - -
Araştırma ve Deneme Metodları TB302 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIB101 2 2 - - 3 1 3 2 1 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 2 2 - - - - 3 2 2 -
Bahçe Bitkileri ZDF202 4 3 2 1 2 1 4 4 3 2
Baklagil Yem Bitkileri TB308 3 3 4 3 - - 3 4 - -
Bilgisayar Destekli Tasarım TB333 3 - 2 - 4 - - - - 4
Bitki Fizyolojisi ZDF204 4 2 3 3 5 4 3 4 4 3
Bitki Genetik Kaynakları TB324 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4
Bitki Islahının Temel İlkeleri TB301 4 5 3 2 4 4 3 4 3 4
Bitki Koruma TB204 3 3 - 3 3 - 3 4 - -
Bitki Sistematiği ZDF 236 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2
Bitki Vektör Ekolojisi TB326 3 4 3 3 - - 3 4 - 3
Bitki Yetiştirme Teknikleri TB425 4 4 5 4 4 3 - 3 - -
Biyoçeşitlilik ve Kent TB423 3 4 4 3 - 3 3 3 5 3
Biyokimya TB104 3 3 - 3 - - - 4 - 3
Biyoteknoloji TB307 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4
Botanik ZDF101 3 3 3 - 4 4 - 3 - -
Bölüm Seçmelisi I TARLA BİTKİLERİ -V. DÖNEM-- - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmelisi II TARLA BİTKİLERİ -VI. DÖNEM-- - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmelisi III TARLA BİTKİLERİ -VII. DÖNEM - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmelisi IV TARLA BİTKİLERİ -VIII. DÖNEM - - - - - - - - - - -
Buğdaygil Yem Bitkileri TB305 3 3 4 4 3 4 3 - - -
Ceviz Bahçesi Tesisi TB429 5 5 - - - - 5 5 5 -
Coğrafi Bilgi Sistemleri TB218 3 - 4 - 4 - - - - 2
Çayır Mera Yönetimi ve Islahı TB407 3 3 3 4 4 - 4 - - -
Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi TB431 3 - - - 4 - - - 2 4
Çim Bitkileri Yetiştiriciliği TB318 3 3 3 3 - - 4 - 3 3
Dayanıklılık Islahı TB415 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4
Diploma Tezi I TB403 4 4 4 3 3 3 - 3 - 3
Diploma Tezi II TB404 3 4 3 4 - - 3 4 - 3
Doğa ve Tarım TB327 3 4 3 3 4 4 - 3 - -
Ekim Nöbeti Sistemleri TB421 3 3 3 3 4 3 3 - 3 -
Enerji Bitkileri TB321 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4
Fakülte Seçmelisi I TARLA BİTKİLERİ -III. DÖNEM - - - - - - - - - - -
Fakülte Seçmelisi II TARLA BİTKİLERİ -IV DÖNEM- - - - - - - - - - -
Fakülte Seçmelisi III TARLA BİTKİLERİ -V. DÖNEM - - - - - - - - - - -
Fakülte Seçmelisi IV TARLA BİTKİLERİ -VI. DÖNEM - - - - - - - - - - -
Fındık Yetiştiriciliği TB427 5 5 - - - - 5 5 5 -
Fizik II FIZ 102 3 3 - 3 - - - 3 - -
Genel Kimya KIM101 3 4 - 2 - - - 4 - 4
Genel Mikrobiyoloji BTK203 3 3 - 3 - 4 3 4 - -
Genetik ZDF213 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4
Gıda Teknolojisi ve Güvenirliği TB309 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1
Gönüllülük Çalışmaları TB334 4 3 1 3 4 3 5 4 2 5
Gübreler ve Gübreleme TB323 4 4 3 3 5 3 3 5 3 4
Hassas Tarım Teknolojileri TB332 - - 3 - - 2 - - - 2
Hayvancılık Prensipleri TB203 - 3 - 3 - 3 3 3 - -
İklim Bilgisi ZDF106 3 3 - - - 3 2 3 - -
İstatistik TB102 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2
İşçi Sağlığı ve Güvenliği TB322 3 3 3 4 3 - 3 - - 3
İyi Tarım Uygulamaları TB328 3 3 3 4 - 3 - 3 - 3
Kariyer Planlama KRP102 3 - - - 3 - 2 - 3 -
Keyf Bitkileri TB410 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4
Kültür Bitkilerinde Biyolojik Azot Bağlama TB329 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4
Lif Bitkileri TB405 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Matematik MAT103 3 2 - - - - 3 3 - -
Mesleki İngilizce I TB413 3 3 - 4 - 4 - 3 3 -
Mesleki İngilizce II TB414 3 3 3 - 4 3 3 4 - -
Mesleki Uygulama I TB210 4 - 4 3 3 - 3 - - -
Mesleki Uygulama II TB424 3 - 4 3 - 3 - 3 - -
Meyve Yetiştiriciliği ZDF221 5 5 - - - - 5 5 5 -
Mikrobiyal Biyoteknoloji TB314 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
Moleküler Biyoloji TB207 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3
Mühendislik Seçmelisi I TARLA BİTKİLERİ -I. DÖNEM - - - - - - - - - -
Mühendislik Seçmelisi II TARLA BİTKİLERİ -II. DÖNEM - - - - - - - - - - -
Mühendislikte Tasarım TB426 3 - - - - 4 - 3 - -
Nişasta ve Şeker Bitkileri TB311 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4
Organik Hayvancılık Prensipleri ZDF248 - 3 - 3 3 3 3 3 - -
Ölçme Bilgisi ZDM101 4 3 - 3 - - - 3 3 -
Örtüaltı Yetiştiriciliği ZDF208 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3
Peyzaj Mimarlığı TB208 3 3 - 3 - 3 3 - - -
Sera Yapım Tekniği ZDF219 3 - - 3 3 3 3 3 - -
Serin İklim Tahılları TB401 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
Sıcak İklim Tahılları TB402 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
Staj I TB303 4 4 3 4 - - 4 4 4 -
Staj II TB304 3 4 4 5 4 4 - 4 4 -
Sürdürülebilir Tarım TB317 3 3 - 3 - - 3 3 - -
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi ZDF217 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
Tahıllarda Döllenme Biyolojisi ve Melezleme Tekniği TB418 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4
Tarım Ekonomisi ZDF201 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2
Tarım Hukuku TB331 4 4 - 3 - - 3 - 2 -
Tarım Sektöründe Pazarlama ZDF216 3 3 4 4 - 3 - 3 - -
Tarım Sigortacılığı TB330 3 3 3 3 3 4 - - - -
Tarım Tarihi ve Deontolojisi TB209 3 4 4 3 - - - - - -
Tarımsal Ekoloji TB106 3 - 3 3 - 4 4 3 - -
Tarımsal Mekanizasyon TB205 3 - 3 - 4 3 3 - - -
Tarımsal Savaş Yöntemleri TB325 3 3 4 3 - 3 - - 3 -
Tarımsal Sulama ZDF 234 3 3 3 3 3 3 - 3 - -
Tarımsal Yayım ve İletişim TB412 3 - 3 4 3 - 3 3 - -
Tarla Bitkileri Hastalıkları TB312 3 3 - 4 3 - 3 - - -
Tarla Bitkileri Zararlıları TB310 3 3 - 4 - 3 - 3 - -
Tarla Bitkilerinde Bitki Üretim Tekniği TB319 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4
Tarla Bitkilerinde Hibrid Islahı TB416 4 3 3 4 5 3 3 5 3 4
Tarla Bitkilerinde Kalite Analizleri TB422 4 3 3 3 5 3 3 5 3 3
Tarla Bitkilerinde Organik Tarım TB316 3 3 - 3 - 3 3 - - -
Tarla Bitkilerine Giriş TB201 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
Tarla Bitkilerinin Standardizasyonu ve Depolanması TB411 3 - 3 3 - 3 - 3 3 -
Tarla Deneme Teknikleri TB419 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4
Teknik Resim ZDM102 2 3 - 2 2 - - 2 3 -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı TBT101 3 4 - 3 - 3 3 3 4 -
Termodinamik ZDM104 2 2 - 2 - - 2 3 - -
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TB409 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4
Tohumluk Fizyolojisi TB315 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu TB313 3 3 3 3 - 3 3 - - -
Tohumluk Üretimi TB417 3 3 4 3 - - - 3 - 3
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme ZDF205 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4
Toprak Faunası TB420 3 4 3 4 3 - - 4 - -
Türk Dili I TDB121 3 3 - 3 - 4 3 3 4 -
Türk Dili II TDB122 3 - - 2 - 3 - - 4 -
Uygulamalı Bitki Islahı TB406 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5
Üniversite Seçmelisi TARLA BİTKİLERİ -VII. DÖNEM-- - - - - - - - - - -
Yabancı Dil I ING101 3 3 - 3 - 3 3 4 4 -
Yabancı Dil II ING102 3 2 - - - - 3 4 4 -
Yabancıot Bilimi TB206 3 - 3 4 - - 3 3 - -
Yağ Bitkileri TB408 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4
Yem ve Yem Teknolojisi TB202 3 3 - 4 - - 4 3 - 3
Yemeklik Tane Baklagiller TB306 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
Zirai Kıymet Takdiri ZDF 215 3 3 3 3 - - 3 - - -
Zooloji ZDF103 4 3 3 3 3 - - 4 - -
İlişkili ders sayısı - 106 95 75 94 65 75 83 89 60 52
İlişki Ağırlığı - 353 311 245 291 248 246 274 335 205 180