Düzce Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Üniversitemiz, 17 Mart 2006 tarih 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı Yasa ile Düzce Üniversitesi olarak kurulmuştur. 18 Mayıs 2007 tarihinde ilk Rektörümüz Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU atanmıştır. Kuruluşundan günümüze tüm paydaşları için "Değer Üretmeyi" benimsemiş olan Düzce Üniversitesi, bilimsel bilgiyi ve akademik deneyimi bölgenin kaynaklarını değere dönüştürme ve sorunlarını çözme amacıyla kullanmaktadır. Her sektörle işbirliğine dayanan eğitim programları ve araştırmalarıyla,  istihdam garantili programlarıyla, uluslararası yayın ve atıf performansıyla rekabet gücü yüksek bir üniversite olarak yapılanmaktadır.
 
1680 dönümlük alanda kurulmuş olan Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nde Orman, Teknik Eğitim, Tıp, Fen-Edebiyat, Mühendislik, İşletme, Teknoloji, Eğitim, Sanat ve Tasarım, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri yer almakta ve ön-lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Düzce şehir içinde, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu Akçakoca’da, Cumayeri Meslek Yüksekokulu Cumayeri’nde, Çilimli Meslek Yüksekokulu Çilimli’de, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gölyaka’da, Gümüşova Meslek Yüksekokulu Gümüşova’da, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı’da bulunan yerleşkelerde yer almaktadır.
 
Üniversitemizde yeni kurulan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile birlikte 10 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul ve 9 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim hizmeti verilmekte, bilimsel araştırma ve yayınlarla Türk ve dünya bilimine katkıda bulunmaya çalışılmaktadır.
 
Düzce Üniversitesi; öğrencilere temel altyapısı tamamlanmış, çağdaş teknolojik olanaklara sahip bir eğitim ortamında genç, dinamik, güçlü bir akademik kadro ile öğrenci merkezli eğitim yaklaşımları temel alınarak, tarihi ve doğal güzellikler ile dolu bir şehir olan Düzce’de bir üniversite ortamı sunmaktadır.
 
Üniversitemizin Misyonu

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmaktır.
 
Üniversitemizin Vizyonu

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak;  ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.