Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadis İlimleri II TİB623 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hadis İlimleri hakkında genel bilgi edinerek hadisleri anlama yeteneğini geliştirme amaçlanır.
Dersin İçeriği Hadis İlminin gelişim sürecinde teşekkül eden ilimlerden oluşur.
Ders Öğrenme Kazanımları - Hadis anlama ve yorumlama yeteği kazanır
- Hadis İlminin gelişim seyrini detaylı olarak görme
- hadis ilimlerinin doğuşu ve gelişimi öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta hadis ve sünnet ıstılahları
2. Hafta hadis ilimlerinin doğuşu ve gelişimi
3. Hafta Hadis ilimlerinin doğuş sebepleri
4. Hafta hadis ilimleri tasnifi
5. Hafta rivayet al-hadis ilmi ve kaynakları
6. Hafta dirayet al-hadis ilmi ve kaynakları
7. Hafta rical ilmi ve kaynakları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta garib el-hadis ilmi ve kaynakları
10. Hafta fıkh el-hadis ilmi ve kaynakları
11. Hafta ilel el-hadis ilmi ve kaynakları
12. Hafta muhtelif el-hadis ilmi ve kaynakları
13. Hafta nasih-mensûh el-hadis ilmi ve kaynakları
14. Hafta esbab al-vurûd el-hadis ilmi ve kaynakları
Kaynaklar
İsmail L. Çakan, Hadisler Arasında Görülen İhtilaflar ve Çözüm YollarıAli O. Koçkuzu, Hadis İlimleri ve Tarihi
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY6 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5