Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
Arap Nesri TİB649 - - - - - - - - - -
Arapça Edebi Metinler TİB651 - - - - - - - 5 4 5
Belagat İlmi TİB647 - - - - 5 - - 5 - -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri TİB655 - - - 5 5 5 - 5 - 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği TİB601 - - - 5 5 5 - 5 - 5
Çağdaş Kelam Problemleri I TİB639 5 5 5 - - - - 5 - 5
Doktora Tezi I TİB603 - - - 5 - 5 - - - 5
Doktora Tezi II TİB605 - - - 5 - 5 - 5 - -
Doktora Tezi III TİB607 - - - 5 - 5 - - - 5
Doktora Tezi IV TİB609 - - - 5 - 5 - - - 5
Fıkıh Usülü Kaynaklarında “Ahbâr” bölümü TİB662 - - 4 - 5 - 5 - - -
Fusûsu’l Hikem Şerhi TİB656 - - - - 4 - - - - 5
Gazali ve Tasavvufi Düşüncesi TİB670 - - - - - - - 5 - 5
Günümüz Kelam Problemleri TİB664 5 5 - - 5 - - - - -
Hadis İlimleri I TİB622 - - - - - 5 - - 5 5
Hadis İlimleri II TİB623 - - - - - 5 - - 5 5
Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi TİB629 - - - - - 5 - - 5 5
Hadis Metodolojisi TİB620 - - - - 5 - - - 5 5
Hadis Usulü Metinleri TİB621 - - - - 5 - - - 5 5
Hadiste Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları TİB625 - - - - 5 - - - 5 5
Hadiste Şerh Edebiyatı TİB628 - - - 5 - - - 5 5 -
İlk Dönem İslam Mezhepleri TİB641 5 - 5 - - - - - 5 5
İşari Tefsir Okulu TİB616 - - - 4 5 5 - 5 5 5
İslam Ceza Hukuku I TİB637 5 5 - - 5 5 - 5 5 5
İslam Ceza Hukuku II TİB638 4 5 - 5 5 5 - 5 - -
İslam Hukuk Metodolojisi TİB630 - 5 - - 5 - - 5 - 5
İslam Hukuk Metodolojisinde İçtihat Yöntemleri TİB631 5 4 - - 4 - - - 5 4
İslam Hukukunda Fetva ve Usulü TİB636 5 5 - - 5 4 - - - 5
İslam Kamu Hukuku TİB632 5 5 - 5 5 5 - 5 - -
İslam Özel Hukuku TİB633 5 5 - 5 5 5 - - - -
İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi TİB653 - 5 - - - - 5 - - -
Klasik Arap Şiiri TİB648 - - - - - - - - - -
Klasik Hadis Metinleri TİB624 - - - - - 5 - 5 - 5
Klasik Kelam Metinleri TİB642 5 - - - 5 - - 5 5 -
Kur’an Çevirilerinde Yöntem Sorunu TİB619 - - - 5 5 5 - 5 - 5
Kur’an İlimleri TİB614 - - - 4 5 4 - 5 - 5
Kur’an Kavramlarının Semantik Tahlili TİB659 5 - - - - - - - 5 -
Kur’an Metninin Linguistik Yapısı TİB618 - - - 5 5 5 - 5 5 5
Kur’an-ı Anlamada Modern Yaklaşımlar TİB661 5 5 - - - - - - - -
Kur’an-ı Yorumlama Metodolojisi TİB660 5 5 5 - - - - - - -
Kur'an'da Sembolik Dil TİB615 - - - 4 5 4 - 5 - 5
Makasıd Teorisi I TİB634 5 5 - 5 5 - - - 5 5
Makasıd Teorisi II TİB635 5 5 - 5 5 - - 5 - 5
Medya Arapçası TİB650 - - - - - - - 5 5 5
Mesnevi Şerhi TİB657 - - - - - - - 5 - -
Mezheplerin Doğuşunda İtikadi Tartışmalar TİB643 5 - 5 - 5 - - 5 5 -
Modern Arap Edebiyatı Tarihi TİB652 - - - - - - - 5 5 -
Müşkilü’l-Hadis TİB626 - - - - 5 5 - - 5 -
Müteahhir Dönem Kelamı TİB665 - - 4 - - 4 - 5 5 5
Osmanlı Kelamcıları TİB666 - - 5 - - - - 5 - -
Seminer TİB602 - - - 5 5 5 - - - 5
Sistematik Kelam TİB667 - 5 5 - - - - - - -
Son Asır İslam Hukukçuları ve Eserleri TİB663 - - - - 5 - - - 5 4
Son Yüzyılda Tasavvufi Düşünce ve Tarikatlar TİB671 - - - - 5 - - 5 5 -
Sosyal Bilimlerde Metodoloji TİB654 - - - - - 5 - - 5 -
Sufi Tecrübenin Epistemolojisi TİB672 - - - - 5 - - 5 - -
Sufilerin Hadis Yorumu TİB673 - - - - 5 - - 5 5 -
Sünni Düşüncenin Gelişimi TİB640 5 4 5 - 5 - - 5 - -
Tasavvuf Metinleri I TİB646 5 - - - 5 - - 4 - 5
Tasavvuf Terminolojisi I TİB644 5 5 - - 5 - - 5 - -
Tasavvuf Terminolojisi II TİB645 5 5 5 - - - - 5 - 5
Tefsir Ekolleri ve Metinleri TİB617 - - - 4 5 5 - 5 5 5
Tefsir Kaynakları TİB613 - - - 5 5 - - 5 5 5
Temel İslam Bilimleri Doktora Seçmeli Grubu SecmeliTİBDoktora - - - - - - - - - -
Teşekkül Döneminde Tasavvuf TİB658 - - - - 5 - - - 5 5
Tez Önerisi TİB612 - - - - - - - 5 5 5
Türkiye’de Dini Akımlar TİB668 5 - - - 5 - - - 5 5
Uygulamalı İsnad Tenkidi TİB627 - - - 5 5 5 - - - -
Uzmanlık Alan Dersi I TİB604 5 5 - 5 - - - 5 - 5
Uzmanlık Alan Dersi II TİB606 5 5 - 5 - - - 5 - 5
Uzmanlık Alan Dersi III TİB608 5 5 - 5 - - - 5 - 5
Uzmanlık Alan Dersi IV TİB610 5 5 - 5 - - - 5 - 5
Yeni İlmi Kelam TİB669 - - - - - - - 5 5 -
Yeterlilik TİB611 - - - 5 - 5 - 5 5 5
İlişkili ders sayısı - 25 22 10 26 40 27 2 42 32 44
İlişki Ağırlığı - 124 108 48 126 197 131 10 209 159 218