Değerlendirme Sistemi, Notlandırma Esasları ve Başarı Koşulları
Değerlendirme Sistemi

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir.

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb. gibi) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında ve ders izlencelerinde (syllabus) belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksek okul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir ve bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir.

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilir.

Notlandırma Esasları ve Başarı Koşulları

Üniversitemize ön-lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulanan yönetmelikler aşağıda belirtilmiştir.

Ön-Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yönetmelik 1-Y1): 10.07.2008 tarih ve 26932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğrencinin yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.
 
Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği (Yönetmelik 1-Y1): 10.07.2008 tarih ve 26932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğrencinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.

Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:Dördüncü yılın sonunda, öğretim programlarındaki tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden AGNO’su 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Yönetmelik 1-Y1): 21.01.2008 tarih ve 26763 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir. Öğrencilere, aldıkları her ders için yarıyıl sonunda öğretim elemanı tarafından ders notu olarak verilecek harf notları şunlardır:Ön-Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yönetmelik 2-Y2): 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğrencinin yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.  Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir:Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği (Yönetmelik 2-Y2): 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğrencinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir. Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir:Dördüncü yılın sonunda, öğretim programlarındaki tüm derslerini almış ve başarmış  öğrencilerden AGNO'su 2.50 olan öğrenciler başarılı sayılır.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Yönetmelik 2-Y2): 18.09.2011 tarih ve 28058 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonunda kayıtlı oldukları ders/derslerin yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl proje çalışmasında başarısız olan ya da bu sınavlara veya çalışmalara giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girer, proje çalışması için ise bütünleme değerlendirmesi yapılır. Bütünleme sınavı veya bütünleme değerlendirmesi, yarıyıl sonunda DVZ notu ile devamsızlıktan kalmayan öğrencilere uygulanır. Bütünleme sınavına giren veya proje çalışması için bütünleme değerlendirmesi yapılan öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu veya yarıyıl proje çalışması notu yerine bütünlemede aldığı not geçerlidir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle ara sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret, dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Öğrencilere, aldıkları her ders için yarıyıl sonunda öğretim elemanı tarafından ders notu olarak verilecek harf notları şunlardır: