Kariyer Yönlendirme
Üniversitemiz Kariyer Merkezi öğrencilerin ve mezunların bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine uygun, kendilerini mutlu edecek, bilinçli kariyer seçimleri yapmalarını sağlamak üzere farklı kariyer seçenekleri hakkında bilgi edinmelerini, öğrencilikten iş hayatına geçişte hazırlık yapmalarını, üniversitemizin geniş mezun ağı ve iş dünyası ile olan bağlantılarından da yararlanarak iş dünyasını daha yakından tanımalarını sağlayarak onlara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Üniversitemiz Kariyer Merkezi’nde işe öncelikle öğrencilerin bilgi, beceri, ilgi alanları, yetenekleri ve eğitim aldıkları bölüm ile kariyer seçenekleri arasındaki bağlantıları keşfetmelerine yardımcı olarak başlıyoruz. Üniversite hayatından iş hayatına geçiş her yönüyle titiz bir çalışma ve hazırlık gerektirdiği için bu sürecin her aşamasında etkin bir şekilde yer alıyor; öğrencilere beklentilerini, isteklerini ve kariyer fırsatlarını bir araya getirip değerlendirmelerinde destek olmayı hedefliyoruz.