Öğretim Programı

Bologna Yılı
-1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TİB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Evet Evet 3 + 0 3 7,5
TİB602 Seminer Evet Hayır 0 + 1 0 7,5
TİB611 Yeterlilik Evet Hayır 0 + 0 0 10
TİB612 Tez Önerisi Evet Hayır 0 + 0 0 20
TİB603 Doktora Tezi I Evet Hayır 0 + 1 0 20
TİB604 Uzmanlık Alan Dersi I Evet Hayır 8 + 0 0 10
TİB605 Doktora Tezi II Evet Hayır 0 + 1 0 20
TİB606 Uzmanlık Alan Dersi II Evet Hayır 8 + 0 0 10
TİB607 Doktora Tezi III Evet Hayır 0 + 1 0 20
TİB608 Uzmanlık Alan Dersi III Evet Hayır 8 + 0 0 10
TİB609 Doktora Tezi IV Evet Hayır 0 + 1 0 20
TİB610 Uzmanlık Alan Dersi IV Evet Hayır 8 + 0 0 10
SecmeliTİBDoktora Temel İslam Bilimleri Doktora Seçmeli Grubu Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
-1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 6 172,5
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TİB613 Tefsir Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB614 Kur’an İlimleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB615 Kur'an'da Sembolik Dil Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB616 İşari Tefsir Okulu Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB617 Tefsir Ekolleri ve Metinleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB618 Kur’an Metninin Linguistik Yapısı Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB661 Kur’an-ı Anlamada Modern Yaklaşımlar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB668 Türkiye’de Dini Akımlar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB669 Yeni İlmi Kelam Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB671 Son Yüzyılda Tasavvufi Düşünce ve Tarikatlar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB672 Sufi Tecrübenin Epistemolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB673 Sufilerin Hadis Yorumu Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB657 Mesnevi Şerhi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB658 Teşekkül Döneminde Tasavvuf Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB660 Kur’an-ı Yorumlama Metodolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB662 Fıkıh Usülü Kaynaklarında “Ahbâr” bölümü Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB663 Son Asır İslam Hukukçuları ve Eserleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB655 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB656 Fusûsu’l Hikem Şerhi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB665 Müteahhir Dönem Kelamı Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB666 Osmanlı Kelamcıları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB649 Arap Nesri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB650 Medya Arapçası Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB651 Arapça Edebi Metinler Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB652 Modern Arap Edebiyatı Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB653 İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB654 Sosyal Bilimlerde Metodoloji Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB643 Mezheplerin Doğuşunda İtikadi Tartışmalar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB644 Tasavvuf Terminolojisi I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB645 Tasavvuf Terminolojisi II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB646 Tasavvuf Metinleri I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB647 Belagat İlmi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB648 Klasik Arap Şiiri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB638 İslam Ceza Hukuku II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB639 Çağdaş Kelam Problemleri I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB640 Sünni Düşüncenin Gelişimi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB641 İlk Dönem İslam Mezhepleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB631 İslam Hukuk Metodolojisinde İçtihat Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB633 İslam Özel Hukuku Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB634 Makasıd Teorisi I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB635 Makasıd Teorisi II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB636 İslam Hukukunda Fetva ve Usulü Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB625 Hadiste Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB626 Müşkilü’l-Hadis Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB627 Uygulamalı İsnad Tenkidi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB628 Hadiste Şerh Edebiyatı Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB629 Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB619 Kur’an Çevirilerinde Yöntem Sorunu Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB620 Hadis Metodolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB622 Hadis İlimleri I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB623 Hadis İlimleri II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB667 Sistematik Kelam Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB624 Klasik Hadis Metinleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB621 Hadis Usulü Metinleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB637 İslam Ceza Hukuku I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB632 İslam Kamu Hukuku Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB642 Klasik Kelam Metinleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB664 Günümüz Kelam Problemleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB659 Kur’an Kavramlarının Semantik Tahlili Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB670 Gazali ve Tasavvufi Düşüncesi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
TİB630 İslam Hukuk Metodolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
Toplam : 0 0