Diploma Eki

Diploma Eki (DE), yüksek öğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.

Uluslararası Yükseköğrenim alanında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) önemli bir belgesi olan Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Düzce Üniversitesi tüm lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarına istenmeden ve ücretsiz olarak İngilizce hazırlanan bir diploma eki vermektedir.


Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları: 

* Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması,

* Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi,

* Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifadesi olması,

* İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlaması,

* İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.


Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları:

* Akademik ve mesleki tanınmanın artmasını sağlayarak, yeterliliklerin şeffaflığını artırması,

* Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeveyi sunarken, ulusal ve kurumsal özerkliği de aynı zamanda koruması,

* Kazanılan yeterliliklerin farklı bir eğitimsel bağlamda da kolayca anlaşılarak değerlendirilmesini sağlaması,

* Kurumun yurt dışında daha çok bilinmesini sağlaması,

* Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilmesini kolaylaştırması,

* Diplomaların içerik ve tanınırlığı açısından, kurumların idari birimlerinde ortaya çıkan birçok soruya cevap verilmesini   sağlayarak zaman kazandırmasıdır.


Lisans diploma eki örneğini görmek için tıklayınız. Ön Yüz   Arka Yüz

Yüksek lisans diploma eki örneğini görmek için tıklayınız. Ön Yüz   Arka Yüz