Uluslararasılaşma

Düzce Üniversitesi, gelişmek ve uluslararası platformda ilerleyebilmek için bireylerle, kurumlarla, kültürlerle ve dünyadaki tüm toplumlarla uyum içerisinde olunması gerektiği gerçeğinin farkındadır. Bu bakımdan üniversitemizde “uluslararasılaşma”, araştırmada, eğitimde ve teknolojide kolay transfer edilebilir çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Düzce Üniversitesi’nin uluslararasılaşma ile ilgili uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflerin uygulanması için izlenecek yol aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

· DÜ tarafından sunulan programların uluslararası tanınırlığını ve geçerliliğini sağlamak
· DÜ’nün sunduğu ders ve programlara uluslararası katılımları artırmak,
· DÜ ve yurtdışındaki üniversiteler arasında öğrenci değişimini geliştirmek,
· Uluslararası akademik ve mesleki etkinlikleri artırmak,
· Kültürler arası bilinçlilik düzeyini geliştirmek.

Bütün bu hedefleri doğrultusunda, uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, uluslararası seçkin kurum ve kuruluşlarla  işbirliği içerisine girerek DÜ’ne saygın bir yer kazandırmak amacıyla 2011 yılında Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kurularak Üniversitemizde gerçekleştirilen Erasmus Değişim Programını, Farabi Değişim Programını, Avrupa Gençlik Programlarını, Ulusal ve Uluslararası Projeler ve işbirliklerini tek çatı altında toplamıştır. 

Düzce Üniversitesi, yurt dışındaki seçkin üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini, ortak araştırma ve bilimsel çalışma olanaklarını sağlayacak bağlantılar kurarak tüm paydaşlar için uluslararası alanda yeni olanaklar yaratmaktadır.