Genel Kayıt Prosedürü

DÜ’nde öğrenim görmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen öğrencilere yönelik  kesin kayıt prosedürü Üniversitemizin web sitesinde ilan edililir. Öğrenciler, kayıt olacakları program için belirlenen tarihlerde, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere DÜ’ye davet edilir. Kayıtla ilgili tüm prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü Sekretaryasına doğrudan başvurularını yapmaları gerekmektedir. Akademik takvimde ilan edilen kesin kayıt için son başvuru tarihinden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gerekli kayıt işlemlerini yürütür.

DÜ’de öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Bu öğrencilere, hem vize işlemlerinde hem de diploma denklik işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  DÜ ile ortak üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıt yaptırarak bir ya da iki dönem DÜ’de öğrenim görebilmektedirler. Dönem sonunda, kayıt yaptırarak tüm derslerin notları ve AKTS kredileriyle gösteren onaylı bir transkript öğrenciye teslim edilir.