Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslam Hukuk Metodolojisi TİB630 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜMÜŞ BÖKE
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜMÜŞ BÖKE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam hukukunun temel kaynakları, hüküm çıkarma yöntemleri ile içtihat ve taklit konularında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu derste, Fıkıh usûlü'nün mahiyeti, amacı, doğuşu ve oluşumu şer 'î hükümler ve kısımları, mükellef ve fiilleri, hüküm teorisi, hüküm çıkarma metotları, hükümlerin amaçları, içtihat, lafızların delâlet yolları, delâletin mertebeleri, nesih ve mekâsıd, hüküm çıkarma metotları, hükümlerin amaçları, içtihat konuları ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - İslam hukukunun temel kaynakları hakkında bilgi sahibi olur
- Kaynaklardan hüküm çıkarma yollarını bilir.
- Şer'î hükümlerin gayeleri konusunda bilgi sahibi olur.
- İslam hukuku kaynaklarındaki ifadelerin hükümlere delalet yollarını bilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İslam hukuk usulünün tarihi gelişimi ve önemi
2. Hafta İslam hukuk usulünde ekoller.
3. Hafta İslam hukukunun birincil ve ikincil kaynakları
4. Hafta Hükümlerin delilleri: Maslahat, İstihsan, örf.
5. Hafta Hüküm ve kısımları.Teklifi hükümler.
6. Hafta Kur'an ve sünnette geçen lafızlar
7. Hafta Emir ve yasak kavramları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Vad'î hükümler.Sebep, şart, rükün.
10. Hafta Kaynaklardan hüküm çıkarma. Konulduğu anlam bakımından lafızlar.
11. Hafta Kullanıldığı mana bakımından lafızlar.
12. Hafta Manaya delaleti açıklığı ve kapalılığı açısından lafızlar.
13. Hafta Manaya delaletinin şekli açısından lafızlar.
14. Hafta İçtihat ve yöntemleri
Kaynaklar
Apaydın, H. Yunus, İslam Hukuk Usulü, Kayseri. Ebu'l-Berekat en-Nesefi, Menar, İstanbul Şemsu'l-Eimme es-Serahsi, Usul, Beyrut Şa'ban, Zekiyuddin, İslam Hukuk İlminin Esasları (çev. İ. Kafi Dönmez), İstanbul. Apaydın, H. Yunuz, İslam Hukuk Usulü, Kayseri. Ebu Zehra, Muhammed, İslam Hukuk Usulü (çev. Abdulkadir Şener), İstanbul
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY2 5 5 5 5 5 -
PY5 5 5 5 5 5 -
PY8 5 5 5 5 5 -
PY10 5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5