Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi TİB629 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Muhtelif kaynaklardan alınarak terimleştirilmiş olan Hadis ıstılahlarının muhteva gelişimini ortaya koymak suretiyle bu terimlerin ve dolayısıyla Hadis Tarihinin anlaşılmasına katkı sağlamak
Dersin İçeriği Hadis ıstılahlarının oluşma süreci, bu süreçte ortaya çıkan farklılıklar, bu süreçte etkili olan alimler ve ilgili örnek metinlerin tahlili ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Hadis ıstılahlarının kaynaklarını tanır
- Hadis ıstılahlarının ıstılahlaşma sürecini kavrar
- Istılahlaşma sürecinde etkili olan alimleri tanır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sözün anlam dünyası, hadis ıstılahlarının doğuşu ve gelişimi
2. Hafta Senedle ilgili ıstılahlar: Raviler
3. Hafta Senedle ilgili ıstılahlar: Cerh ve ta´dil lafızları
4. Hafta Senedle ilgili ıstılahlar: Eda sigaları
5. Hafta Makbûl hadis ıstılahları: Sahih hadisin muhtevası
6. Hafta Makbûl hadis ıstılahları: Hasen hadisin muhtevası
7. Hafta Merdûd hadis ıstılahları: Mursel hadisler, mudelles hadisler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Merdûd hadis ıstılahları: Muallel hadisler
10. Hafta Merdûd hadis ıstılahları: Mevzû hadisler
11. Hafta el-Ilel, et-Tirmizî
12. Hafta el-Ilel, et-Tirmizî
13. Hafta Fethu´l-Muğîs, es-Sehâvî
14. Hafta Fethu´l-Muğîs, es-Sehâvî
Kaynaklar
eş-Şeybânî, el-Âsâr eş-Şâfiî, er-Risâle et-Tirmizî, eI-Ilel
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY6 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5