Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadiste Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları TİB625 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hadislerde zahiren görülen çelişkileri bir ilim dalı olarak ihtilafü’l-hadis ilmi çerçevesinde cem, telif, nesih gibi çözüm yollarıyla giderilip giderilmeyeceğini tetkik etmektir.
Dersin İçeriği Sahih rivayetler arasında görülen çelişkileri, hadis ilminin bir dalı olan ihtilafü’l-hadis ilmi çerçevesinde ortaya koyar ve çözüm yollarını sunar.
Ders Öğrenme Kazanımları - Muhtelifü’l-hadîs mefhumunu kavrar ve kaynaklara vakıf olur
- Hadis ve Sünnetle ilgili tartışma noktalarını bilir
- Tartışılan konularla ilgili çözüm önerileri sunar
- Hadislerin tespiti ile alakalı problemleri doğru yorumunu yapar.
- Günümüzde tartışılan hadis meselelerini yorumlayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Muhtelifü’l-hadîs mefhumu ve kaynaklar
2. Hafta Muhtelifü’l-hadîs ilminin doğuşu ve önemi
3. Hafta Muhtelifü’l-hadîs ilminin doğuşunu hazırlayan sebepler
4. Hafta Temel İslami ilimler açısından ihtilaflı hadisler
5. Hafta Hadisler arasındaki ihtilaflar hakkında görüşler
6. Hafta Hadisler arasındaki ihtilafın görünen şekilleri
7. Hafta Hadisin hadise ihtilafı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hadisler arasındaki ihtilafın sebepleri; Hz. Peygamber
10. Hafta Raviye ve rivayet keyfiyetine ait sebepler
11. Hafta Hadisin diğer delillerle ihtilafı: Kitabla, icma’yla, kıyasla,aklî-örfi delillerle
12. Hafta İhtilafı giderme yolu: Cem ve telif
13. Hafta İhtilafı giderme yolu: Nesh
14. Hafta İhtilafı giderme yolu: Tercih ve Tevakkuf
Kaynaklar
İ.L. Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İstanbul, 1996 İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası, trc. M.Hayri Kırbaşoğlu, Ankara 1989  Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası, trc. B. Erul, M.E. Özafşar, Ankara 1990; Enbiya Yıldırım, Hadis Problemleri
İ.L. Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İstanbul, 1996 İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası, trc. M.Hayri Kırbaşoğlu, Ankara 1989  Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası, trc. B. Erul, M.E. Özafşar, Ankara 1990; Enbiya Yıldırım, Hadis Problemleri
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5