Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslam Hukukunda Fetva ve Usulü TİB636 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam Hukukundaki ictihad, kaza ve fetva konuları hakkında detaylı bilgi edinme.
Dersin İçeriği İctihad kavramı, müctehid ve müctehidlik şartları, içtihadın sınırları, fetva kavramı, fetva ile ilgili temel prensipler, hukuk ekollerinin farklı düşünceleri, çağdaş gelişmeler.
Ders Öğrenme Kazanımları - Toplumsal düzeni sağlamada fetvanın önemini anlar.
- Fetva vermenin ilke ve yöntemlerini öğrenir.
- İctihat kavramını, içtihada açık ve kapalı konuları açıklar
- İçtihad ve fetva arasındaki farkları değerlendirir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Fetva kavramı, kaynakları ve fetva vermenin hükmü
2. Hafta Fetva ehliyetinin şartları
3. Hafta Fetva ehliyetine sahip olanların dereceleri
4. Hafta Soruyu alma sırasında uyulacak kurallar
5. Hafta Fetvayı hazırlamada başvurulacak yöntemler
6. Hafta Fetvayı vermede uyulacak ilkeler
7. Hafta Fetvanın alanı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tahriç yoluyla fetva
10. Hafta Tercih yoluyla fetva
11. Hafta Taklit yoluyla fetva
12. Hafta Fetvayı açıklarken uyulacak kurallar
13. Hafta Fetvanın değişmesi
14. Hafta Günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde fetva faaliyetleri
Kaynaklar
Osman Şahin, Fetva Adabı, DİB Yayınları; Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş, Hikmetevi Yayınları; Ahmet Yaman, Fetva Usulü ve Adabı, İFAV Yayınları; M. Cemaleddin Kâsımî, el-Fetvâ fi’l-İslâm, (thk. M.A. el-Kâdî); Ebû Zekeriya en-Nevevi, Âdabü’l-fetvâ ve’l-müftî ve’l-müsteftî, Osman Şahin, İslam Hukukunda Fetvâ Usulü, (doktora tezi 2002); Ahmet Yaman, “Fıkhın Sosyolojik Yürürlüğü Bağlamında Fetvâda Değişim”, Diyanet İlmi Dergi
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5