Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslam Kamu Hukuku TİB632 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Suat ERDOĞAN
Dersi Verenler Doç. Dr. Suat ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam Hukukunun Kamu hukuku kısmını tanımak
Dersin İçeriği İslam Kamu Hukukunun mahiyetinin, kavramlarının, işlevinin ve sistem içerisindeki konumunun kavranması
Ders Öğrenme Kazanımları - İslam kamu hukukunu tanımak
- İslam kamu hukukunun kavramlarını öğrenmek
- İslam kamu hukukunun literatürünü tanımak
- İslam hukukundaki farklı mezhep ve görüşleri tanımak
- İslam hukuku ile günümüz hukuku arasında mukayese yapabilmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İslam kamu hukuku kavramlar, tarihçe kaynaklar.
2. Hafta Anayasa hukuku.
3. Hafta Devletler hukuku.
4. Hafta İslam yargı hukuku.
5. Hafta Mali hukuk.
6. Hafta Yabancılar hukuku.
7. Hafta Çok hukukluluk.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta İslam ceza hukuku. tarihi.
10. Hafta Genel prensipler.
11. Hafta Kur'an ve sünnette açıklanan suç ve cezalar.
12. Hafta Kur'an ve Sünnette açıklanmayan suç ve cezalar.
13. Hafta İslam ceza hukukunda yeni yaklaşımlar.
14. Hafta Kur'an ve Sünnette ceza hukukuna dair genel prensipler örnek çözümler.
Kaynaklar
Klasik ve modern İslam hukuku kaynakları İlgili tez ve makaleler Serahsi, Mebsut İbn Kudame, el-Muğni, Nevevi, el-Mecmu' İbn Rüşd, Bidayetü'l-müctehid Kasani, Bedai'u's-senai
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 5 5 -
PY2 5 5 5 5 5 5 -
PY4 5 5 5 5 5 5 -
PY5 5 5 5 5 5 5 -
PY6 5 5 5 5 5 5 -
PY8 5 5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5