Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslam Hukuk Metodolojisinde İçtihat Yöntemleri TİB631 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İctihad ve taklid konuları hakkında cereyan eden tartışmaları öğrenme
Dersin İçeriği İslam Hukuk Metodolojisinde faklı ictihad yöntemlerinin ortaya konulması
Ders Öğrenme Kazanımları - Fıkıh usulünün önemini kavrama
- İctihad yöntemlerini anlayabilme
- Kur’an-ı Kerim ve Sünnetten hüküm çıkarmada kullanılabilecek yeni metotların değeri hakkında bilimsel değerlendirmede bulunabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İctihad kavramı ve hükmü
2. Hafta Hz. Peygamber ve Sahabe döneminde ictihad faaliyeti
3. Hafta Tabiin ve müçtehid imamlar döneminde ictihad faaliyeti
4. Hafta İcmanın önemi ve ictihadın tecezzisi meselesi
5. Hafta Lafızların taksimi
6. Hafta Lafızların taksimi
7. Hafta Lafızların taksimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Asli ve feri deliller
10. Hafta Delillerin tearuzu ve nesih
11. Hafta Müctehidde aranan şartlar
12. Hafta İctihad üzerinde cereyan eden ihtilaf ve münakaşalar
13. Hafta Taklid üzerindeki ihtilaf ve münakaşalar
14. Hafta İctihad, taklid ve telfik üzerine genel değerlendirme
Kaynaklar
1. Şatıbi, el-Muvafakat, Mısır, tsz2. Karaman, Hayreddin, İslam Hukukunda İçtihad, İstanbul, 20103. Yavuz, Yunus Vehbi, Hanefi Mezhebinde İçtihad Felsefesi, İstanbul, 19934. Abdulkerim Zeydan, el-Veciz fi Usuli’l-Fıkh, Bağdat, 1394
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5