Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslam Ceza Hukuku I TİB637 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Suat ERDOĞAN
Dersi Verenler Doç. Dr. Suat ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam ceza hukukundaki hükümler incelenecek ve bu hükümlerin ortaya çıkmasında etkili olan sosyal, insani, ahlaki vb. gerekçelere yer verilmeye çalışılacaktır.
Dersin İçeriği Nasslarda yer alan ya da içtihad yoluyla ulaşılan hükümler
Ders Öğrenme Kazanımları - İslam ceza hukukunda suç ve cezalar hakkında genel bilgi sahibi olur.
- İslam ceza hukukundaki terminolojiye hakim olur.
- Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama ve yorumlama becerisi kazanır.
- Suç ve cezaları hakkındaki güncel tartışmaları öğrenir.
- İleri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilecek beceriye sahip olabilme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İslam ceza hukuku ve özellikleri
2. Hafta Suç kavramı ve tanımı
3. Hafta Suçun unsurları
4. Hafta Suçun tasnifi
5. Hafta Ceza kavramı ve hakkındaki tartışmalar
6. Hafta Cezalandırmanın amacı ve konu hakkındaki ihtilaflar
7. Hafta Cezalara ait prensipler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hırsızlık haddi
10. Hafta Zina haddi
11. Hafta Kazif haddi
12. Hafta İçki içme haddi
13. Hafta İrtidad haddi
14. Hafta Yol kesen insanlara uygulanan had
Kaynaklar
Abdullah Çolak, İslam Ceza Hukuku, Kitap Dünyası Yayınları; Hayrettin KARAMAN, Mukayeseli İslam HukukuUdeh, Abdulkadir, et-Teşrîul-cinâiyyi’l-İslâmiBilmen, Ömer Nasuhi, Hukuki İslâmiyye ve İstılâhâtı Fıkhıyye KamusuArtuk-Gökcen-Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümleri
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 5 5 -
PY2 5 5 5 5 5 5 -
PY5 5 5 5 5 5 5 -
PY6 5 5 5 5 5 5 -
PY8 5 5 5 5 5 5 -
PY9 5 5 5 5 5 5 -
PY10 5 5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5