Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Belagat İlmi TİB647 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Belagat ilminin inceliklerini kavrama
Dersin İçeriği Arap Dili ve Edebiyatına Dair Metin Okumaları
Ders Öğrenme Kazanımları - Belagat ilminin konusunu ve sınırlarını fark edebilme.
- Meani, beyan ve Bedii ilmi hakkında detaylı bilgi sahibi olma
- Kelimeleri yerinde kullanma bilgi ve becerisi kazanma
- Kelimeyi etkili bir şekilde kullanma bilgi ve becerisi kazanma
- Sözün süslenerek söylenme bilgi ve yetisi kazanma
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Beyân ilmine giriş
2. Hafta Teşbih
3. Hafta Teşbihin bölümleri
4. Hafta Temsîlî Teşbîh
5. Hafta Teşbîh-i Zımnî ve Teşbîh-i Maklûb
6. Hafta Teşbîh'in gayeleri
7. Hafta Hakikat ve Mecâz
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Mecâz-ı Mürsel
10. Hafta Istiâre ve kısımları
11. Hafta Aslî ve Tebeî istiâre
12. Hafta Temsîlî istiâre
13. Hafta Kinâye
14. Hafta Kinayenin kısımları
Kaynaklar
Doç. Dr. Ali Bulut, Belâgat, İFAV, İstanbul 2013.Doç. Dr. Nusrettin Bolelli, Belâgati İFAV, İstanbul 2015.‘Ali el-Cârim-Mustafâ Emîn, el-Belâgatu’l-Vâdıha, Dâru’l-Me’ârif, ts.Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-Belâga, el-Mektebetu’l-‘Asriyye, Beyrut 1999.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 7 10 70
Ödev 2 7 10 70
Final 1 3 3
Sınıf İçi Etkinlik 23 2 46
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5