Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Modern Arap Edebiyatı Tarihi TİB652 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Modern dönemde başlıca yazılan metinleri inceleyerek arap edebiyatının yapısını ve önemini öğretmek
Dersin İçeriği Modern Arap edebiyatı alanında yaşanan gelişmeler
Ders Öğrenme Kazanımları - Modern Arap edebiyatı dönemine ait çok sayıda yazar ve eser hakkında bilgi sahibi olur
- Edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel gelişmeleri kavrar.
- Edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanır
- Arap dünyasındaki siyasi gelişmelerin edebiyat üzerindeki yansımalarını öğrenir.
- Arapçadaki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Modern Arap Edebiyatının Başlangcı-Nahda Hareketi
2. Hafta İsmail Sabri-Aişe et-Teymuriyye-Mahmud Sami el Barudi
3. Hafta Ahmet Şevki-Marun en-Nakkaş-Hafız İbrahim Ümmü Gülsüm
4. Hafta Nasıf el-Yazici Butrus el-Bustani Ahmet Faris eş-Şidyak
5. Hafta Cemil Sıdki ez-Zehavi Maruf er-Rusafi
6. Hafta Cemaleddin Afgani Muhammed Abduh Süleyman Başa el-Baruni Ahmed Refik el-Mehdevi
7. Hafta Halil Mutran Ebu'l-Kasım eş-Şabbi Cubran Halil Cubran Mihail Nuayma İliyya Ebu Madi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta el-Muveylihi Farah Anton
10. Hafta el-Menfaluti
11. Hafta Muhammed Huseyn Heykel Corci Zeydan Taha Huseyn
12. Hafta İbrahim Abdulkadir el-Mazini Tevfik el-Hakim
13. Hafta Muhammed Teymur MAhmud Teymur Selame Musa
14. Hafta Abbas Mahmud el-Akkad
Kaynaklar
Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1996. Yardımcı kaynaklar: Demirayak Kenan Çöğenli M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, Erzurum 1994. Diğer ders materyalleri: İslam Ansiklopedisinin Arap maddesi
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY8 5 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 7 10 70
Ödev 2 7 10 70
Final 1 3 3
Sınıf İçi Etkinlik 23 2 46
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5