Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Arapça Edebi Metinler TİB651 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Arapça Edebî Metin Türlerini Tanıma, Okuma ve Anlama
Dersin İçeriği Önemli Arapça Edebi Metin yazarlarının eserlerinden seçme metinler
Ders Öğrenme Kazanımları - Arapça Edebî Metin Türlerini Tanır
- Arapça Eski ve Yeni Önemli Metin Yazarlarını Tanır
- Metinleri Anlama Alışkanlığı Kazanır ve temel İslam kaynaklarını anlar
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Edebi Metin Tanımı
2. Hafta Cahiliye Dönemi Arap Edebiyatı
3. Hafta Cahiliye Dönemi Arap Edebiyatçıları
4. Hafta Cahiliye Dönemi Arap Edebi Metinlerinden Örnekler
5. Hafta İslami Dönem Arap Edebiyatı
6. Hafta İslâmi Dönem Arap Edebiyatçıları
7. Hafta İslâmi Dönem Arap Edebiyatında Tema
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Cahiliye Döneminde Arap Şiiri
10. Hafta İslami Dönemde Arap Şiiri
11. Hafta Çeşitli İslâmi Dönemlere Ait Arapça Şiirler
12. Hafta Çeşitli İslâmi Dönemlere Ait Arapça Edebi Metinler
13. Hafta Türklerin Yazdığı Arapça Edebi Metinler ve Şiirler
14. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Kitâbu’l-Mesâkîn, er-Râfi’î, Mustafa Sâdık, Beyrut, 1982.Cemheratu Hutebi’l-‘Arab,Tahte Ra’yeti’l-Kur’ân, Elva’du’l-Hakk, Tâhâ Huseyn, el-Kahira, 1956.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY8 5 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 7 10 70
Ödev 2 7 10 70
Final 1 3 3
Sınıf İçi Etkinlik 23 2 46
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5