Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Günümüz Kelam Problemleri TİB664 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif AYTEKİN
Dersi Verenler Prof. Dr. Arif AYTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Modern çağın inanç problemlerini tanıtmak, İslam İnanç esaslarının ispat ve savunusu adına gerçekleştirilmiş entelektüel faaliyetleri tanıtmak.
Dersin İçeriği Modern çağın inanç problemleri
Ders Öğrenme Kazanımları - Günümüz insanının karşılaştığı inanç problemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
- Bu problemlerin tarihi süreçteki yansımalarını ve ele alınış şekilleri hakkında araştırmalar yapabilmek.
- Bugünün insanına inanca dair yöneltilen sorular ve cevapları hakkında donanım kazanmak.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Çağdaş inkârcı akımlar. Materyalizm, Pozitivizm, Nihilizm.
2. Hafta Agnostisizm, Evrimcilik, Freudizm
3. Hafta Deizm, Panteizm, Panenteizm.
4. Hafta Günümüz kozmolojisi, İslam’da İsbat-ı Vacip.
5. Hafta İnsan nedir? İslam’ın insana bakışı
6. Hafta Kader İnancı, İrade Meseleleri
7. Hafta Kötülük Problemi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ahiret İnancı.
10. Hafta Akıl Vahiy ilişkisi Vahiy, nübüvvet.
11. Hafta Tekfir meselesi
12. Hafta İslamofobia, Irkçılık.
13. Hafta Din siyaset ilişkisi.
14. Hafta Din siyaset ilişkisi.
Kaynaklar
Recep Ardoğan; Günümüz Kelam Problemleri, Editör; Klm Yayınları, İstanbul 2018 Din felsefesi / Mehmet S. Aydın. -- 2. bs. -- İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990. Cağfer Karadaş; İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, , İstanbul, 2019,Beyan yay. Metin Özdemir, İslam düşüncesinde kötülük problemi / -- İstanbul: Furkan Yayınları, 2001. Numan Abdurrazzak Samarrai; Geçmişte ve Günümüzde Tekfir Meselesi. /; çev. Orhan Aktepe. -- İstanbul: Vahdet Kitap Kulübü, 1990.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 -
PY2 5 5 5 5 -
PY5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5