Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kur’an Kavramlarının Semantik Tahlili TİB659 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
Dersi Verenler Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kur’an ayetlerini ve düşüncesini anlamak
Dersin İçeriği Kur’an ayetlerini ve ahkamını kavramak
Ders Öğrenme Kazanımları - İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak
- Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
- Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İbadet Kavramı
2. Hafta İman Kavramı
3. Hafta İslam Kavramı
4. Hafta İhsan Kavramı
5. Hafta Takva Kavramı
6. Hafta Adalet Kavramı
7. Hafta Salih Amel Kavramı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İtaat Kavramı
10. Hafta Zikir Kavramı
11. Hafta Ahlak Kavramı
12. Hafta Şirk Kavramı
13. Hafta Nifak Kavramı
14. Hafta Küfür Kavramı
Kaynaklar
İsmail Karagöz; Kur’an’da Zikir Kavramı ve Allah’ı Zikir, DİB Yayınları, Ankara 2007. Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yayınları, Ankara 2015, Kur’an’da 4 Kavram (7 Cilt), Diyanet Vakfı Ankara 2015, Rağıb el-İsfehani, Müfredat-ı Elfazu’l-Kur’an, Mısır 1961. Kurtubi; el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’an, Kahire 1935. İbn Kesir; Tefsir, Beyrut 1983. Hamdi Yazır; Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1971
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 -
PY9 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5