Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Fusûsu’l Hikem Şerhi TİB656 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı İbn Arabi’nin önemli eseri olan Fususu’l Hikem adlı eserinin tanıtılmasından oluşmaktadır.
Dersin İçeriği Dersin temel amacı İbn Arabi’nin önemli eseri olan Fususu’l Hikem adlı eserinin tanıtılmasından oluşmaktadır.
Ders Öğrenme Kazanımları - İbn Arabi ve Fusûsul-Hikem ile ilgili unsurları anlatır.
- Fusûsul-Hikemin tasavvuf tarihindeki yerini durumu tasvir edip açıklar.
- Fusûsul-Hikemdeki tasavvufi konuları örnekler, yorumlar.
- Fusûsul-Hikemdeki tasavvufi düşünceyi ayırt eder ve bunların tasavvufa getirdiği yorumları tartışır.
- Fusûsul-Hikemin yorumlarını geneller. Farklı bakış açılarına göre bunları düzenler
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta İbn Arabi’nin Hayatı ve Eserleri
3. Hafta Fusûsu’l Hikem’in Tanıtımı
4. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler-I
5. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler- II
6. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler-III
7. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler- IV
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler- V
10. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler- VI
11. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler- VII
12. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler- VIII
13. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler- IX
14. Hafta Fusûsu’l Hikem’den Seçmeler- X
Kaynaklar
Sadreddin Konevi , Fusûsü’l-Hikemin Sırları ,(terc. Ekrem Demirli) İz Yayıncılık, İstanbul 2012 Muhyiddin İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, (terc. Tahir Meri.) Kırkambar Kitaplığı, İstanbul 2014.İbn-i Arabi, Fusûsu’l- Hikem Tercümesi ve Şerhi (terc. Avni Konuk) MÜİF, İstanbul 2000. Toshihiko İzutsu, İbn-i Arabi’nin Fusus’udaki Anahtar Kavramlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2009. Religious Encyclopedia of Religious Affairs, related articles
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY5 4 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5