Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Teşekkül Döneminde Tasavvuf TİB658 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasavvufun İslam düşüncesindeki yerini, dinî, felsefî, edebî ve kültürel alandaki etkisini anlayıp diğer dinlerdeki mistik kültürlerle olan irtibatını değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırmak ve edinilen bilginin çağdaş meselelerde kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Tasavvuf tarihinin dönemleri
Ders Öğrenme Kazanımları - Tasavvufun kurumlaşma sürecini kavrar.
- İslam Tasavvufunun İlk İzleri hakkında yorum yapar Tasavvufun İslam düşüncesindeki yerini ve önemini kavrar Tasavvufun menşei konusundaki tartışmaları değerlendirir.
- İnsanla birlikte var olan mistik kültürün oluşturduğu kavram ve terimleri tanır.
- Tasavvufun, birey ve toplum nezdinde üzerinde sıkça tartışılan kavramları üzerinde yorum ve değerlendirmelerde bulunur.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tanışma/Dönemlik Ders Planının Sunumu, Sunum ve okuma listelerinin paylaşımı
2. Hafta Tasavvufun kurumlaşma süreci/İslam Tasavvufunun İlk İzleri, Tasavvufun Hz. Peygamber dönemiyle irtibatlandırılması
3. Hafta Tasavvuf tarihinin dönemleri/Zühd dönemi ve özellikleri
4. Hafta “Tasavvuf” döneminin özellikleri 1/ H.3. - 4./M 9. – 10. asırlarda isim yapmış zühd merkezleri
5. Hafta Tasavvuf” döneminin özellikleri 2/H. 5. - 7. /M. 11. -13. asrın özellikleri
6. Hafta “Tasavvuf” döneminin özellikleri 3/Sufi müelliflerin kendini gösterdiği dönemin önemli temsilcileri
7. Hafta “Tasavvuf” döneminin özellikleri 4/Tasavvuf terminolojisinin gelişimi ve öne çıkan kavramlar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta “Tarikat” döneminin özellikleri 1/H 8 - 9/M 14-15 asırlarda öne çıkan tarikatlar
10. Hafta “Tarikat” döneminin özellikleri 2/H 8 - 9/M 14-15 asırlarda öne çıkan tarikatlar
11. Hafta "Vahdet-i Vücud düşüncesi, temsilcileri ve görüşleri/Vahdet-i vücud, Vahdet-i şuhud, Panteizm, Panenteizm "
12. Hafta "Vahdet-i Vücud düşüncesi, temsilcileri ve görüşleri/Vahdet-i vücud, Vahdet-i şuhud, Panteizm, Panenteizm "
13. Hafta İbn Arabi’de varoluşun mertebeleri I
14. Hafta İbn Arabi’de varoluşun mertebeleri II
Kaynaklar
Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yay., İstanbul 1989. Feridüddin Attar, Tezkire-i Makamat. Hacı Bayram Başer, Şeriat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci, Klasik Yay., İstanbul 2017. Hülya Küçük, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, Ensar Yay., İstanbul 2011. Julian Baldick, Mistik İslam, Birey Yay., İstanbul 2002. Louis Massignon, Doğuş Devrinde İslam Tasavvvufu, Ataç Yayınları, İstanbul 2006.
Mustafa Altunkaya, Bir Başka Açıdan Suf Hareketi Tarihi, Çıra Akademi, İstanbul 2016. Salih Çift, "İlk dönem tasavvufta Melametilik", Tasavvuf, sayı: 11, ss.445-469.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer