Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Mesnevi Şerhi TİB657 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasavvuf tarihinde ve toplumumuzda çok mühim bir yeri olan Mevlana’yı, hayatını, eserlerini, tasavvufi görüşlerini ve Mesnevi adlı eserini tanımak, onun üzerine yapılan şerhleri ve özelliklerini öğrenmek, Mesnevi’nin özü olarak kabul edilen ilk on sekiz beytin tasavvuf düşüncesi açısından detaylı yorumunu yapmak ve Mesnevi’deki bazı önemli hikayeleri şerhlerden istifade ederek anlamaya çalışmaktır.
Dersin İçeriği Tasavvuf tarihinde ve toplumumuzda çok mühim bir yeri olan Mevlana’yı, hayatını, eserlerini, tasavvufi görüşlerini ve Mesnevi adlı eserini tanımak, onun üzerine yapılan şerhleri ve özelliklerini öğrenmek, Mesnevi’nin özü olarak kabul edilen ilk on sekiz beytin tasavvuf düşüncesi açısından detaylı yorumunu yapmak ve Mesnevi’deki bazı önemli hikayeleri şerhlerden istifade ederek anlamaya çalışmaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Mevlana, hayatı ve eserleri ile ilgili unsurları tanır.
- Mesnevi´nin Tasavvuf Tarihindeki yerini durumu tasvir edip açıklar.
- Mesnevi´deki tasavvufi konuları örnekler, yorumlar.
- Mesnevi´deki tasavvufi düşünceyi ayırt eder ve bunların tasavvufa getirdiği yorumları tartışır.
- Mesnevi yorumlarını geneller. Farklı bakış açılarına göre bunları düzenler.
- Mesnevi´nin tasavvufa katkısını değerlendirir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Mevlana, Hayatı, Eserleri ve Mânevi Yolu
2. Hafta Mevlana’nın Hocaları: Bahaeddin Veled, Muhakkik Tirmizi, Şemş-i Tebrizi
3. Hafta Mesnevi’nin Yazılış Süreci ve Altın Cildin Dibâcesi
4. Hafta Mesnevi Üzerine Yazılan Şerhler
5. Hafta Mesnevi’nin ilk 18 Beytinin Şerhi: 1-2. beyitler
6. Hafta Mesnevi’nin ilk 18 Beytinin Şerhi: 3-6. Beyitler
7. Hafta Mesnevi’nin ilk 18 Beytinin Şerhi: 7-9. Beyitler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Mesnevi’nin ilk 18 Beytinin Şerhi: 10-13. Beyitler
10. Hafta Mesnevi’nin ilk 18 Beytinin Şerhi: 14-18 beyitler
11. Hafta Mesnevi’den Seçme Hikâye Yorumları
12. Hafta Mesnevi’den Seçme Hikâye Yorumları
13. Hafta Mesnevi’den Seçme Hikâye Yorumları
14. Hafta Mesnevi’den Seçme Hikâye Yorumları
Kaynaklar
Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesnevi-i Şerif şerhi. (terceme ve şerh Ahmed Avni Konuk, Yay. haz. S. Eraydın, M. Tahralı) Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesnevi- Şerhi, terc. Tahir Olgun, Şamil Yayıncılık, İstambul 2012 Mevlana, Konularına Göre Mesnevi Tercümesi, (hzl. Ş. Can), Ötüken Neşriyat, İstanbul 2009; Musa Kaval, Mesnevi Panoraması, Gece Akademi, İstanbul 2019
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY8 5 0 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5