Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Son Yüzyılda Tasavvufi Düşünce ve Tarikatlar TİB671 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasavvuf tarihi, özellikle de tarikatlar tarihi hakkında genel bilgi verilerek başlıca büyük tarikatları tanıtmak. Günümüz tasavvuf hareketlerini tanıtmak ve bu hareketlerin dini ve sosyal hayata etkisini tarihi ve sosyo-kültürel perspektiften incelemek.
Dersin İçeriği Tasavvuf tarihi, özellikle de tarikatlar tarihi hakkında genel bilgi verilerek başlıca büyük tarikatları tanıtmak. Günümüz tasavvuf hareketlerini tanıtmak ve bu hareketlerin dini ve sosyal hayata etkisini tarihi ve sosyo-kültürel perspektiften incelemek.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tasavvuf ekollerinin oluşum süreci hakkında bilgi sahibi olma
- Ana tarikatlar ve esasları hakkında bilgi sahibi olma 
- Günümüzde yaşayan tarikatlar hakkında bilgi sahibi olma
- Tarikatların günümüzde dini, siyasi, sosyal ve ticari hayata etkileri hakkında bilgi sahibi olma
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Genel olarak tarikatların ortaya çıkışı
2. Hafta Osmanlı’da tarikatların genel seyri
3. Hafta Osmanlı’nın son yüzyılında tarikatlar
4. Hafta Mevlevilik
5. Hafta Bektaşilik
6. Hafta Halvetilik
7. Hafta Nakşibendilik
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Nakşibendiliğin Halidiyye Kolu
10. Hafta Tarikatların kapatılmasının arka planı: Tarihi, sosyo-kültürel ve siyasi şartlar
11. Hafta Kuzey Afrika’da Tasavvuf
12. Hafta Balkanlar’da Tasavvuf
13. Hafta Rusya’da Tasavvuf
14. Hafta Batı’da tarikatlar ve etkileri
Kaynaklar
Alexandre Popovic-Gilles Veinstein, İslam Dünyasında Tarikatlar, çev: Osman Türer, (Suf Yayınları), Ankara 2004 Carl Wett, Dervişler Arasında İki Hafta, çev. Ethem Cebecioğlu, (Kaknüs Yay) İstanbul 2003 Hasan Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Dergah Yayınları, İstanbul 2003 Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, (Dergah Yay) İstanbul 2002. Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zâviyeler, Dergah Yayınları, İstanbul 2016
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5