Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Gazali ve Tasavvufi Düşüncesi TİB670 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Musa KAVAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İmam-ı Gazali'nin düşüncesinde insan, varlık, bilgi vs. gibi temel konuları ile ana terminolojinin kavranması
Dersin İçeriği İmam-ı Gazali'nin düşüncesinde insan, varlık, bilgi vs. gibi temel konuları ile ana terminolojinin kavranması
Ders Öğrenme Kazanımları - İmam-ı Gazali'nin düşüncesinde nefs, kin, hased, dünyanın zemmi, riya, kibir cimrilik vb. gibi temel konularını kavratma.
- İmam-ı Gazali'nin tasavvuf anlayışındaki ıstılahatı hakkında bilgi sahibi olma. 
- İmam-ı Gazali'nin İslam düşünce geleneğine katkılarını öğrenme.
- Konuyla ilgili klasik eserleri okuyup anlayabilme, muhtevasını tartışıp değerlendirebilme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İmam-ı Gazali’nin hayatı ve düşüncesine genel giriş
2. Hafta İmam-ı Gazali’nin tasavvufî düşüncesinin sistemleşmesi
3. Hafta İmam-ı Gazali’nin tasavvufî düşüncesinin boyutları
4. Hafta Nefs tezkiyesi ilgili temel kavramlar: Nefs, kin, hâsed, riya, dünyanın zemmi.
5. Hafta Nefs tezkiyesiyle ilgili olarak ahlakı güzelleştirme ve kalp hastalıklarının tedavisi
6. Hafta Dilin afetleriyle ilgili kavramlar
7. Hafta Nefs tezkiyesi ilgili diğer kavramlar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Gazali'nin tevhid anlayışı ve temel kavramlar
10. Hafta Keşf, müşahede, murakabe, muhabbet
11. Hafta Tasavvuf, şeriat, marifet
12. Hafta Tasavvuf ve şüphe
13. Hafta Gazali'nin filozof ve kelamcılara yönelttiği eleştiriler
14. Hafta Gazali metafiziğinin başlıca kavramları ve nazariyeleri
Kaynaklar
İmam Gazali, İhyâ'u Ulûm'id-Din İmam Gazali, Kimya-yı Saâdet İmam Gazali, Meâricü'l-Kuds (Hakikat Bilgisine Yükseliş, İnsan Yay. Süleyman Hayri Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması, MEB. Hüsamettin Erdem, Tanrı-Alem Münasebeti Olarak Vahdet-i Vücûd, KB. Yay, Ankara 1990.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY8 5 5 5 5 5 -
PY10 5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5