Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türkiye’de Dini Akımlar TİB668 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Furat AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye'de Dini Akımların tarihi kökenleri ve düşünsel temellerine hakim olmak. Dini akımların dini, tarihi ve günümüz konumunu kavramak.
Dersin İçeriği Türkiye'de Dini Akımların tarihi kökenleri ve düşünsel temellerine hakim olmak. Dini akımların dini, tarihi ve günümüz konumunu kavramak.
Ders Öğrenme Kazanımları - Dini akımları ve grupları tanıyarak dini ve tarihsel gelişimini anlama ve öğrenme
- Dinin temel ilkeleri bağlamında dini akımların düşünsel temellerini karşılaştırma
- Dini akımların, Dini ve toplumsal konumunu öğrenme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dini akımlar ve tarihi kökenleri
2. Hafta Dini akımların temel kaynakları
3. Hafta Dini akımların kurumsal kimliği ve yapısı
4. Hafta Dini akımların önemli tarihi ve ilmi şahsiyetleri
5. Hafta Dini akımların temel kavramları ve ilkeleri
6. Hafta Dini akımların dini temelleri
7. Hafta Dini akımlar ve bilgi yöntemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dini akımların temel İslam düşüncesi içindeki yeri
10. Hafta Dini akımların itikadi mezhepler içindeki yeri.
11. Hafta Dini akımlar, dinini yorumu, zenginliği ve tahrifi
12. Hafta Güncel dini akımlar ve eserleri
13. Hafta Dini akımlar ve dinin güncel yorumları.
14. Hafta Dini akımlar ve dinin güncel yorumları.
Kaynaklar
Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri, Ankara Otto Yay. 2012. H. Laoust, İslam'da Ayrılıkçı Görüşler, Pınar Yay. İst. 1999. E.Ruhi Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir 2014. Hasan Onat-Sönmezz Kutlu; İslam Mezhepler Tarihi, Ankara, 2014 Grafiker Cevad Meşkur, Mezhepler Tarihi Sözlüğü, Ankara 2011. Mehmet Zeki İşcan, Selefilik, Kitap yayınevi, 2019. Akbulut, Ahmet, Tarihte ve Günümüzde Selefilik,”Selefiliğin Teolojik ve Düşünsel Temelleri”, Ensar Yayınları,1.Basım, İstanbul-2014.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY9 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5