Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tefsir Ekolleri ve Metinleri TİB617 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tefsire farklı yaklaşımlar
Dersin İçeriği Ayetlerin farklı şekillerde anlaşılması
Ders Öğrenme Kazanımları - Günümüze kadar gelen tefsir ekollerini tanır.
- Tefsir ekollerinin benzer ve farklı yönlerini öğrenir.
- Tefsirde yöntem farklılığının sebeplerini öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Filolojik Tefsir Ekolü
2. Hafta Mutezili Tefsir Ekolü
3. Hafta Şii Tefsir Ekolü
4. Hafta Tasavvufi Tefsir Ekolü
5. Hafta İşari Tefsir Ekolü
6. Hafta Fıkhi Tefsir Ekolü
7. Hafta Rivayet Tefsir Ekolü
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dirayet Tefsir Ekolü
10. Hafta İlmi Tefsir Ekolü
11. Hafta Konulu Tefsir Ekolü
12. Hafta Kelime Tefsiri
13. Hafta Fıkhi Tefsir
14. Hafta Fıkhi Tefsir
Kaynaklar
İbn Kuteybe; Garibul Kur'an, Meanil Kuran, Tevili müşkilul kur'an. Zemahşeri; Keşşaf. Tabresi; Mecmaul beyan. Tüsteri; Tefsirul kuran. Salebi; el-keşf ve'l-beyan. Cessas; Ahkamul Kur'an. Taberi; Camiul beyan. Razi; Mefatihul Gayb. Cevheri; El-cevahir fi tefsiril kuran
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY4 4 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5