Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kur’an İlimleri TİB614 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ayetlerden çıkarılan ilimler
Dersin İçeriği Kur'an ilimlerinin incelenmesi
Ders Öğrenme Kazanımları - Kur'an-ı doğru anlama ve yorumlama becerisi kazanır.
- Kur'an ilimlerindeki klasik kaynakları tanır.
- Kur'an ilimlerindeki tartışmalı konuları öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kıraat İlmi
2. Hafta Usul
3. Hafta Hakikat ve Mecaz
4. Hafta Nüzul sebepleri
5. Hafta Nasih ve mensuh
6. Hafta Ayetler ve sureler arasında münasebet
7. Hafta Kur'an'dan çıkarılan hükümler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kur'an kıssaları
10. Hafta Helal ve haram
11. Hafta Emir ve yasaklar
12. Hafta İnsan Psikolojisi
13. Hafta Toplum Sosyolojisi
14. Hafta Eğitim Kuralları
Kaynaklar
İsmail Cerrahoğlu; Tefsir Usulü ve tefsir tarihi. Osman Keskioğlu; Nüzulunden Günümüze Kur'an Bilgileri. Ahmed Cevdet Paşa; Kısas-ı Enbiya. Asım Köksal; İslam Tarihi. TDV; DİA. İsmail Karagöz; İlahi emir ve yasaklar. Helal, Mekruh ve Haramlar. Tefsir ve Hadis Kitapları. Ferra; Meani'l-Kur'an. Sicistani; Garibu'l-Kur'an. Ebu Ubeyde; Mecazu'l-kuran
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY4 4 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5