Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tefsir Kaynakları TİB613 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir ayetin nasıl anlaşılması gerektiğini öğrenmek
Dersin İçeriği Ayetler, hadisler, sahabe sözleri, tabiin sözleri, dil bilim, tefsir kitapları, tarih kitapları, kur'an kavramlarıyla ilgili kitaplar
Ders Öğrenme Kazanımları - Tefsirin geçirdiği aşamaları öğrenir.
- Tefsirin kaynaklarını tanır.
- Tefsirle ilgili konulara hangi kaynaktan bakacağını öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Ayetlerin ayetlerle tefsiri
2. Hafta Ayetlerin ayetlerle tefsiri
3. Hafta Ayetlerin hadislerle tefsiri
4. Hafta Ayetlerin hadislerle tefsiri
5. Hafta Sahabenin ayetleri anlaması
6. Hafta Tabii müfessirlerin ayetleri anlaması
7. Hafta Rivayet tefsirleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Rivayet tefsirleri
10. Hafta Dirayet tefsirleri
11. Hafta Dirayet tefsirleri
12. Hafta İşari Tefsirler
13. Hafta Tasavvufi tefsirler
14. Hafta Mezhebi tefsirler
Kaynaklar
Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünenler ve diğer hadis kitapları. Taberi, Kurtubi, Fahreddin Razi, Alusi, Ruhul Meani ve diğer tefsir kitapları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY4 5 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5