Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Yeterlilik TİB611 0 + 0 0,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Literatür araştırması yapmayı, bilimsel metotlar kullanarak analiz yapmayı, sonuçları raporlamayı ve sunum hazırlayarak anlatmayı öğrenmek.
Dersin İçeriği Belirlenen araştırma konusu için literatür taraması yapmak, bilimsel metotları kullanarak analiz yapmak, sonuçları rapor haline getirmek, sunum hazırlamak ve sunum yaparak sonuçları anlatmak.
Ders Öğrenme Kazanımları - Literatür taraması yapmayı öğrenmek.
- Bilimsel araştırma ve analiz yapmayı öğrenmek.
- Sonuçları hazırlanan sunum ile anlatmak
- Tez çalışması kapsamında elde edilen verileri işleyebilme ve yorumlayabilmek.
- Bir konuyu, konunun içeriğini açıklayıcı bir biçimde ortaya koyabilmek.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tez konusu hazırlama
2. Hafta Tez konusu hazırlama
3. Hafta Tez konusu hazırlama
4. Hafta Tez konusu hazırlama
5. Hafta Tez konusu hazırlama
6. Hafta Tez konusu hazırlama
7. Hafta Tez konusu hazırlama
8. Hafta Tez konusu hazırlama
9. Hafta Tez konusu hazırlama
10. Hafta Tez konusu hazırlama
11. Hafta Tez konusu hazırlama
12. Hafta Tez konusu hazırlama
13. Hafta Tez konusu hazırlama
14. Hafta Değerlendirme
Kaynaklar
Dersin kitabı, malzemesi ve önerilen kaynaklar çalışmanın konusuna ve niteliğine göre değişebilmektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY4 5 0 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ödev 1 10 10 100
Ödev 2 10 10 100
Uygulama 5 11 55
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0