Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Seminer TİB602 0 + 1 0,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Seminerin amacı; öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda literatür araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek, onlara literatür araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilmek, literatür ışığında edinilen bulguları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve tartışabilme olanağı sunmaktır
Dersin İçeriği Seminer yüksek lisans programının zorunlu bir öğesi olup, literatür araştırması, derlenen bilgilerden veri tabanı oluşturulması, derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, rapor yazımı ve power point ile sunumu gibi bağımsız bir araştırma için elzem olan iş paketlerini kapsar.
Ders Öğrenme Kazanımları - Verilen bir konuda detaylı bir literatür araştırması yapabilir
- İlgi alanında ya da farklı bir alanda önceden tanımlanmış bir probleme çözüm üretebilmek adına literatür araştırması sonuçlarını derleyebilir, sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
- Literatür araştırması sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak detaylı bir rapor hazırlayabilir ve bulguları bir dinleyici topluluğu önünde güvenle sunabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak
2. Hafta Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak
3. Hafta Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
4. Hafta Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
5. Hafta Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
6. Hafta Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
7. Hafta Yapılan gelişmelerin izlenmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
10. Hafta İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
11. Hafta Çalışılan konu hakkında rapor yazımı
12. Hafta Çalışılan konu hakkında rapor yazımı
13. Hafta Çalışılan konu hakkında rapor yazımı
14. Hafta Raporun tamamlanması
Kaynaklar
Seminer konusu ile ilgili raporlar, makaleler ve kitaplar
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY4 5 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 3 37 111
Ödev 2 2 37 74
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5