Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği TİB601 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR
Dersi Verenler Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerine uygun araştırma yapabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırma, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlama, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulama.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
- Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
- Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
- Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Araştırma yöntem bilimi
2. Hafta Araştırma konusunu belirleme
3. Hafta Araştırma problemini tanımlama
4. Hafta Kaynakların taranması
5. Hafta Hipotezin yazılması
6. Hafta Araştırma yöntem ve modelini belirleme
7. Hafta Verilerin toplanması ve analizi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kaynak gösterme bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
10. Hafta Yorumlama ve rapor yazımı
11. Hafta Bilimsel yayın etiği ilkeleri
12. Hafta Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar
13. Hafta Sorumlu araştırma yayını: yazarlar için uluslararası standartlar
14. Hafta Dönem ödevi sunumları
Kaynaklar
Arıkan, R. 2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi, Ankara; Cebeci, S. 2015. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul. 3. Day, R.A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Tübitak Yayınları; Karasar, N. 1995. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler; Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara; Özdamar, K. 2003. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir; Seyidoğlu, H. 2009. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY4 5 5 5 5 5 -
PY5 5 5 5 5 5 -
PY6 5 5 5 5 5 -
PY8 5 5 5 5 5 -
PY10 5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 1 70 70
Ödev 2 1 70 70
Final 1 3 3
Uygulama 1 45 45
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5