Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Gönüllülük Çalışmaları TB334 6. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, milli değerler konusunda farkındalık, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk, gönüllülük algılarının yanı sıra öğretim sürecinde alınan eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlamak. Ayrıca öğrencilerin eğitim yaşamları boyunca edindikleri bilgi, beceri, sosyal, kültürel, ahlaki değerleri ve birikimleri kullanmak, üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek
Dersin İçeriği Öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1) İnsani sorunlar hakkında farkındalık kazanır,
- 2) Sosyal ve ekonomik sorunlar hakkında farkındalık kazanır,
- 3) Toplumda, göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı guruplar hakkında farkındalık kazanır,
- 4) Katılacakları ve gerçekleştirecekleri gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesi sağlanır,
- 5) Toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı şekilde kazanır
- 6) Uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini kullanır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Gönüllülük Çalışmaları, Amacı ve Önemi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati
2. Hafta Kurumsal Gönüllülük Çalışmaları Kavramı, Amacı ve Önemi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati
3. Hafta Gönüllülük Çalışmaları, Etik, Ahlak, Hayırseverlik, Gönüllülük ve Sponsorluk gibi Kavramların Açıklanması Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati
4. Hafta Kurumsal Gönüllülük Çalışmalarının Gelişimi, Avantaj ve Dezavantajları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
5. Hafta Sivil Toplum Kavramı ve STK'lar Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma
6. Hafta Sivil Toplum Kuruluşlarının Gönüllülük Çalışmaları içindeki Yeri Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma
7. Hafta Dünyada ve Türkiye ’de Uygulanan Başarılı Gönüllülük Çalışmaları Örneklerinin İncelenmesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Ders Saati
10. Hafta Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
11. Hafta Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
12. Hafta Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Ders Saati Araştırma
13. Hafta Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
14. Hafta Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler
Kaynaklar
Akatay, Ayten (2008), “Gönüllü Kuruluşların İnsan Kaynakları Sorunlarına Eğitsel Bir Çözüm”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(1);115-137. Argüden, Yılmaz-Pınar Ilgaz (2006), Gönüllü Kuruluşların Yönetimi, İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları, I. Basım Güder, Nafiz (2006), STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Sivil Toplum Geliştirme Merkez Özden, Kemal (2008), “Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Yönetimi”, Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Ed. Ali Coşkun, İstanbul. Yaman, Yılmaz (2005), Gönüllülük Psikolojisi ve Gönüllü Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yönetim Rehberi, İstanbul: Kaknüs Yayınları, I. Basım
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 4 5 4 5 4 5 4 40,60
PY2 3 3 3 3 4 2 3 40,60
PY3 1 1 1 1 1 1 1 40,60
PY4 3 3 3 3 4 2 3 40,60
PY5 4 4 4 4 4 5 3 40,60
PY6 3 3 4 2 3 3 3 40,60
PY7 5 5 5 5 5 5 5 40,60
PY8 4 4 5 3 4 4 4 40,60
PY9 2 2 1 3 2 2 2 40,60
PY10 5 5 5 5 5 5 5 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 10 1 10
Diğer Faaliyetler 10 1 10
Ara Sınav 1 1 1 1
Final 2 1,5 3
Uygulama 2 6 12
Sınıf İçi Etkinlik 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0