Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarım Hukuku TB331 5. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Sözel Anlatım/Görsel Sunum
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler; yasal uygulamaları kavrayarak, tarımsal üretimle ilgili olarak sosyal ve etik değerlerin yanında yasal olarak sahip oldukları görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olacaklar.
Dersin İçeriği Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri Temel Hukuk Bilgisi T.C Anayasasında Tarımla İlgili Hükümler T.C. Medeni Kanununda Tarımla İlgili Hükümler Sular Hukuku Mera Hukuku Orman Hukuku Tarım Reformu Kanunları Kooperatiflerle ilgili Kanunlar Tarımla İlgili Diğer Kanun Grupları Tarım İşçileri Çalışma Hukuku Tarımda Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği Ziraat Mühendisliği Çalışma Hayatını Düzenleyen Kanunlar Tarımda Bilirkişilik
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarımda çalışan her kesimin yasal sorumluluklarını kavrayabilme
- Tarım sektörünün hukuksal sorunlarına ilişkin çözümler geliştirir.
- Tarımın sorunlarını kavrayabilme
- Mülkiyet yasaları, mera hukuku, toprak reformu, arazi toplulaştırması ve sular hukuku hakkında bilgi sahibi olunur.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Temel Hukuk Bilgisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta T.C Anayasasında Tarımla İlgili Hükümler Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
4. Hafta T.C. Medeni Kanununda Tarımla İlgili Hükümler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Sular Hukuku Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
6. Hafta Mera Hukuku Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Tarım Reformu Kanunları Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tarımla İlgili Diğer Kanun Grupları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
10. Hafta Tarım İşçileri Çalışma Hukuku ve Kooperatiflerle ilgili Kanunlar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Tarımda Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Ziraat Mühendisliği Çalışma Hayatını Düzenleyen Kanunlar Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
13. Hafta Tarımda Bilirkişilik Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Orman Hukuku Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
Ders hocasının notları ve sunumları.
Akıntürk, T. (1998). Temel Hukuk. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
Aksoy, S. (1984). Tarım Hukuku. Ankara: Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders kitabı.
Karacan, A. R. (1989). Tarım hukuku Ders Notları. İzmir: Ege Üniv. Ziraat Fak. Teksir
Materyal Paylaşımı
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 4 4 4 4 40,60
PY2 4 4 4 4 4 40,60
PY4 3 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 3 40,60
PY9 2 2 2 2 2 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Ara Sınav 2 1 25,5 25,5
Final 1 40 40
Uygulama 1 1,5 1,5
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0