Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarım Tarihi ve Deontolojisi TB209 3. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Sözel Anlatım/Görsel Sunum
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarımdaki gelişmeleri, tarım sistemlerindeki ilerlemeleri öğrenmek.
Dersin İçeriği Topraktan Yararlanma Şekillerinin Geçirdiği Aşamalar Eski Uygarlıklarda Tarım Selçuklularda tarım Osmanlı İmparatorluğunda Tarım Sanayi Devriminin Tarıma Etkileri 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Tarımına Etkileri Atatürk ve Tarım Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Tarım Sektörü Ziraat Mühendisliğinin Tanımı, Kapsamı ve İlgili Mevzuat Ziraat Mühendislerinin Mesleki Örgütleri Etik Kavramı, Etiğin Sınıflandırılması ve Etik Kuramları Tarım Etiği Sürdürülebilir Tarım Girdi Kullanımı Gıda Güvenliği Ve Güvenirliliği Toprak ve Su Kirliliği Tarım Çalışanlarının Durumu Hayvan Hakları Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarımın ve tarım topraklarının stratejik önemi
- Tarımın geçmişte geçirdiği evrelerin anlaşılması
- Geçmişte farklı toplumlarda tarımın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması
- Günümüzde tarım toprakları üzerinde ülkelerin, çok uluslu şirketlerin etkilerinin tartışılması
- Tarım etiği ve meslek ilkeleri hakkında bilgi edinme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarih boyunca Topraktan Yararlanma Şekillerinin Geçirdiği Aşamalar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Eski Uygarlıklarda Tarım Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
3. Hafta Selçuklu ve Osmanlı devletinde tarım Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Sanayi Devriminin Tarıma Etkileri 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Tarımına Etkileri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Atatürk ve Tarım Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Tarım Sektörü Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Ziraat Mühendisliğinin Tanımı, Kapsamı ve İlgili Mevzuat Ziraat Mühendislerinin Mesleki Örgütleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
7. Hafta Etik Kavramı, Etiğin Sınıflandırılması ve Etik Kuramları Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
9. Hafta Sürdürülebilir Tarım Girdi Kullanımı Gıda Güvenliği ve Güvenirliliği Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Toprak ve Su Kirliliği Biyoteknolojinin Etik Yönü Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Tarım Çalışanlarının Durumu Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Hayvan Hakları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Özçelik,A., 2005. Tarım Tarihi ve Deontolojisi, A.Ü. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Güçlendirme Vakfı Yayınları No:8, Ankara.
Duran, B., 1991. Türkiye Tarım Tarihi (1870-1914), Kırkambar Yayın no:1, Malatya
Eriş, A., 2002. Tarım Deontolojisi, U.Ü. Ziraat Fak. Ders Notları, No:88, Bursa.
Materyal Paylaşımı
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 3 40,60
PY2 4 4 4 4 4 4 40,60
PY3 4 4 4 4 4 4 40,60
PY4 3 3 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Ara Sınav 2 1 25,5 25,5
Final 1 40 40
Uygulama 1 1,5 1,5
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0