Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinde Kalite Analizleri TB422 8. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarla bitkileri üretimde kalite kavramlarını, üretim hedefleri için uygulanması gerekli yetiştirme tekniği ve bitki ıslahı uygulamalarını kavratmak
Dersin İçeriği Tarla bitkileri üretimde kalite kavramlarını, üretim hedefleri için uygulanması gerekli yetiştirme tekniği ve bitki ıslahı uygulamalarını kavratmak
Ders Öğrenme Kazanımları - Gelecekte tarla bitkilerinde oluşabilecek yeni kalite kavramları ile öngörü oluşturabilme
- Etik ilkeler bağlı kalabilme
- Ürün kalitesi ile etkili faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek
- Tarla bitkilerinde üretim hedeflerini ortaya koyabilmek
- Hammadde üretimlerine göre tarla bitkilerinin tanımlayabilmek
- Bitkisel üretimde kalite kavramlarını kavrayabilmek
- Ürün kalitesi ile ilgili araştırma planı hazırlayabilme ve uygulayabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dersin tanımı ve bitkisel üretimde kalite kavramlarının açıklanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Tarla bitkilerinin sınıflandırılması ve üretim hedeflerinin ortaya konulması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Potansiyel yağ üreten bitkilerin sınıflandırılması, yemeklik ve endüstriyel yağ kavramlarının açıklanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Yağbikilerinde kaliteli üretim için uygulanması gerekli yetiştirme tekniklerinin irdelenmesi Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
5. Hafta Yağ Bitkilerinde kalite için bitki ıslahı uygulamaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Bitkisel proteinlerin tanımı ve kalite kavramının açıklanması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Bitkisel protein üreten bitkilerin sınıflandırılması ve kaliteli bitkisel üretim açısından bitkilerin irdelenmesi Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yüksek protein kalitesine ulaşmak için yetiştirme tekniği ve bitki ıslahı uygulamaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Karbonhidratlar ve kalite kavramının açıklanması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Karbonhidrat üreten bitkilerin belirlenmesi ve kaliteli üretim hedeflerinin ortaya konması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Bitkisel üretimde karbonhidrat üreten bitkiler ile kaliteye ulaşmak için uygulanması gerekli yetiştirme tekniği ve bitki ıslahı uygulamaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Vitaminler, Mineral maddeler, fenolojik bileşikler ve toksik ürünler ve bitkisel ürünlerdeki kalite kavramları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
14. Hafta Lif hammadesi ve diğer endüstriyel bitkisel hammadeler, kalite kavramı, yetiştirme tekniği ve bitki ıslahı uygulamaları ve bitkisel üretimde kalite ile ilgili çalışmalar ve öngörüler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
1. Saldamlı, İ. (2007) Gıda Kimyası. Haccettepe Üniversitesi Yayınları Ankara, 3. Baskı, 587 s. 2.Vollmann, J. and I. Rajcan,2009 Oil Crops-Handbook of Plant Breeding, Vol.4,548p., Springer Science, New York, ISBN 978-0-387-77593-7 3.Wricke, G. and W.E. Weber , Quantitative Genetics and Selection in Plant Breeding, Walter de Gruyter, Berlin, 401p., 1986 4.Bahl, P. N. and P.M. Salimath, Genetics, Cytogenetics and Breeding of Crop Plants, Pulses and Oilseeds, Science Publishers, INC, USA, ISBN 1-886106-59-2, 313 p., 1996. 5. Atakisi, İ.K. (1999) Yağ Bitkileri. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No. 148. Ders Kitabı No. 10 Tekirdağ, 181 s. 6. Atakişi İ.K. (1999). Lif Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No. 104. Ders Kitabı No. 67 Tekirdağ, 111 s. 7. Arıoğlu HH. (1990). Nişasta Şeker Bitkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi-Adana Ders Kitabı No.22. 91 s. 8. Tütün İlaç ve Baharat Bitkileri-İ.ATakişi, 9. Serin İklim Tahılları. T. Gençtan 10. Sıcak İklim Tahılları. T. Gençtan 11.Bilimsel Makaleler
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Araştırma 1 10 10
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 15 15
Final 1 20 20
Uygulama 1 14 14
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0