Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Toprak Faunası TB420 8. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toprakta yaşayan makro ve mikro hayvan türlerinin toprak sistemi ve üzerindeki canlılarla etkileşimi hakkında bilgi verilerek toprağın işlenmesinin kültür bitkileri üzerindeki etkisinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Toprakta yaşayan makro ve mikro düzeydeki hayvan grupları tanıtılır. Bu grupların ülkemizde bulunan tür çeşitliliği ve yayılışları hakkında bilgi verilir. Toprakta yaşayan hayvanların özellikle biyolojileri ve ekolojileri hakkında bilgi verilerek toprak sistemi anlatılır. Tarımda toprağın işlenmesi sonucu "toprak sisteminde" meydana gelen değişiklikler olumlu ve olumsuz yönleriyle irdelenir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenciler toprak sisteminde hangi hayvan gruplarının yaşadığını öğrenir.
- Bu hayvanların yapılarını ve nasıl tanınacaklarını öğrenir
- bu türlerin yaşam döngüleri, davranışları, özellikle bitkilerle olan ilişkisini öğrenir
- Ekimden önce toprağın işlenmesinin bu hayvanlar ve dolayısıyla kültür bitkilerine olan etkisi hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Toprak sisteminin yapısı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Toprak sisteminin biyosferdeki yeri ve önemi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Bu sistemde yaşayan canlı grupları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta topraktaki omurgalı hayvan türleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta bu türlerin sitematiği ve tanınmaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta omurgasız hayvan türleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta bu türlerin sitematiği ve tanınmaları Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta arasınav
9. Hafta tekhücreli hayvan türleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta bu türlerin sitematiği ve tanınmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Topraktaki hayvan türlerinin diğer canlılarla Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta bu hayvan türlerinin kültür bitkileri ile olumlu ilişkileri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta bu hayvan türlerinin kültür bitkileri ile olumsuz ilişkileri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta İşlenmiş-işlenmemiş topraktaki hayvan- bitkilerin etkileşimi ve sonuçları Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
Öğretim üyesinin hazırladığı ders notları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY2 4 4 4 4 4 40,60
PY3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 4 4 4 4 4 40,60
PY5 3 3 3 3 3 40,60
PY8 3 4 4 4 4 40,60,40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 10 20
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0