Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinde Hibrid Islahı TB416 8. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde melez gücü olgusundan yararlanarak verimde ve kalitede çok büyük artışların sağlandığı hibrid çeşitlerin elde edilme yöntemleri ve bu olgunun genetik temellerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Günümüzde melez gücü olgusundan yararlanarak verimde ve kalitede çok büyük artışların sağlandığı hibrid çeşitlerin elde edilme yöntemleri ve bu olgunun genetik temellerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Hibrid kavramını ve önemini açıklayabilme
- Bir yılda birden çok generasyon yetiştirebilme tekniklerini uygulayabilme
- Melez gücünün genetik temellerini açıklayabilme
- Kendine döllenen bitkilerde hibrid ıslahını uygulayabilme
- Yabancı döllenen bitkilerde hibrid ıslahını uygulayabilme
- Hibrid ıslahında karşılaşılan problemleri tespit ederek, analiz edebilme ve çözüm önerilerinde bulunabilme
- Üretim, hazırlama ve satış aşamalarında geçerli olan yasal düzenlemelere uygun davranabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Hibrid ıslahının tanımı, önemi ve tarihçesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Tozlanma ve döllenme Tarla bitkilerinde döllenme tipleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Bitkilerde döllenmeye müdahale teknikleri erken tohum hasat olanakları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Melez gücü Heterosis, Heterobeltiosis ve genetik temelleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Homozigot hatların eldesi Kombinasyon yeteneği yüksek saf hatların belirlenmesi Üretim teknikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Kendine döllenen bitkilerde hibrid ıslahı Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Hibrid Buğday üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yabancı döllenen bitkilerde hibrid ıslahı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Hibrid mısır üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
11. Hafta Hibrid çeşitlerin üretim maliyetindeki etkileri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Hibrid tohum üretiminde kamu ve özel sektörün payları ve bu paylaşımın nedenlerinin analiz edilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Hibrid tohum üretiminde karşılaşılanı teknik sorunlar ve çözüm önerileri Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
14. Hafta Hibrid tohum üreticilerinin karşılaştığı yasal ve ticari sorunlar ve çözüm önerileri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
1. Bitki Islahı. Prof. Dr. Sezen Şehirali, Doç. Dr. Murat Özgen. A.Ü. Z.F.yayınları. 1996. 2. Principles of Crop Improvement. N. W. Simmonos. Scd, Aıcta, Frse, Fıbiol. Edinburgh School of Agriculture.1979. 3. Fundemental of Plant Genetic and Breeding . J.R.Welsh. Colorado State University. 1985. 4. Hybridization of Crop Plants. C.S.Pearson.1984.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 11 11
Final 1 20 20
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0