Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Mesleki İngilizce II TB414 8. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin mesleki terminolojiyle tanışmalarını ve okuma anlama ve telaffuz becerilerini geliştirmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği -İngilizce dilbilgisi, İngilizce okuma ve anlama becerisinin geliştirilmesi. Tarla Bitkileri İngilizce, Tarla Bitkileri İngilizce, Tarla Bitkileri İngilizce, Tarla Bitkileri İngilizce, Bitki Koruma metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmesi, Tarla Bitkileri İngilizce, Bitki Koruma metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye sözcüklerin öğretilmesi, Tarla Bitkileri İngilizce, Bitki Koruma metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye makalelerin İngilizce yayın için hazırlanması.
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenci,tarla bitkileri ile ilgili bilimsel kitap ve yayınları incelemeye yönelik kelime haznesini geliştirir.
- Ziraat ile ilgili İngilizce terminolojiye hakim olmak.
- Mesleki terimlerin kullanıldığı bir makaleyi özetleyebilme ve yorumlayabilmek.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İngilizce dilbilgisi tekrarı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
2. Hafta İngilizce dilbilgisi tekrarı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta İngilizce dilbilgisi tekrarı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta İngilizce okuma ve anlama becerisinin geliştirilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta İngilizce okuma ve anlama becerisinin geliştirilmesi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
6. Hafta İngilizce okuma ve anlama becerisinin geliştirilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta İngilizce okuma ve anlama becerisinin geliştirilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Tarla Bitkileri ile ilgili kelimelerin öğretilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Tarla Bitkileri ile ilgili kelimelerin öğretilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Tarla Bitkileri ile ilgili kelimelerin öğretilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Tarla Bitkileri ile ilgili kelimelerin öğretilmesi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Tarla Bitkileri ile ilgili kelimelerin öğretilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Tarla Bitkileri ile ilgili kelimelerin öğretilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Rata, G., F. Sala, I. Samfira. 2012. Agricultural English (Mesleki İngilizce). Cambridge Scholars Publishing. Newcastle, UK SCI journals articles.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 40,60
PY5 4 4 4 4 40,60
PY6 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 40,60
PY8 4 3 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 10 20
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0