Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Dayanıklılık Islahı TB415 7. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitkilerin yetiştirildikleri ortamda karşılaştıkları tüm stres koşullarına, özellikle hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı bitki genotiplerinin geliştirilmesi ilgili temel bilgiler ile bitki ıslahı tekniklerinin aktarılmasıdır
Dersin İçeriği Bitkilerin yetiştirildikleri ortamda karşılaştıkları tüm stres koşullarına, özellikle hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı bitki genotiplerinin geliştirilmesi ilgili temel bilgiler ile bitki ıslahı tekniklerinin aktarılmasıdır
Ders Öğrenme Kazanımları - Bitkide dayanıklılık kavramını açıklayabilme
- Çevre, insan sağlığı ve üretici ekonomisini ön planda tutan, kimyasal savaştan önce dayanıklı genotiplerin tarımının yapılmasının önemini kavrayabilme ve uygulayabilme
- Dayanıklı genotiplerin doğal ve yapay koşullarda seleksiyonunu uygulayabilme
- Bitki hastalık ve zararlılarına dayanıklı çeşitlerin geliştirilme tekniklerini uygulayabilme
- Dayanıklı yada duyarlı bitkileri birbirinden ayırt edebilecek yöntemleri uygulayabilme ve sonuçlarını bilimsel kriterlere göre ifade edebilme
- Melezleme ve aneuploididen yararlanarak tüm genomun aktarılması ile ilgili teknikleri uygulayabilme
- Gen transferi ile ilgili temel bilgileri açıklayabilme ve bunların dayanıklılık ıslahında uygulamalarını tanıyabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bitki Mukavemet ıslahının tanımı ve önemi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Bitki Mukavemetinin genetik mekanizması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Bitki patojen arasındaki genetik interaksiyonlar ve çevre koşullarının etkisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Vertikal dayanıklılık Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Horizantal dayanıklılık ve agressivite Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
6. Hafta Bitki mukavemet ıslahında kullanılan temel ıslah yöntemleri (pedigree, bulk, back cross) Multilineal çeşit eldesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Hastalıkların yapay olarak olarak bulaştırılması (inokulasyon) Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hastalık ve dayanıklılık değerlendirmeleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Zararlılara karşı mukavemet tipleri ve dayanıklı bitkilerin seleksiyonu Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Yabancı gen aktarım şekilleri Tüm genomun aktarılması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
12. Hafta Dayanıklılık geninin bulunduğu kromozom parçasının aktarılması Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Gen transferi yöntemleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Genetik mühendisliğinin mukavemet ıslahında kullanılması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
1. Breeding Plant Resistant to Insect. F.G Maxwell, P.R Jennings. Deparment of Entomology Texas A and M. University.1980 2. Plant Breeding. R.W Allard . University of Agronomy Davis, California. 1960. 3. Breeding for Durable Disease and Pest -Resistance. Food and Agriculture Organisation or the United Nations. 1984 4. Genetic Transformationin Plants. R. Walden. Open University Press. Milton Keynes.1988.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Araştırma 1 15 15
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0