Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bitki Yetiştirme Teknikleri TB425 7. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitkilerinin çoğaltılmasıyla ilgili temel bilgileri öğretmek ve uygulama becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bitkilerde generatif ve vejetatif çoğaltım yöntemlerinin genel esasları, tohumun gelişimi ve yapısı, tohumlarda dinlenme ve çimlenme, tohumların muhafazası ve tohumlarda çimlenmeyi uyarıcı ön işlemler, toprağın ekime hazırlanması, ekim zamanı, tohum ekimi, vejetatif çoğaltım yöntemleri (Aşı, çelik, daldırma vs.), bahçe tesisi, bahçelerde yıllık bakım işlemleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bitkilerin vejetatif ve generatif çoğaltım yöntemlerini öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bitkilerde generatif (tohumla) çoğaltmanın genel esasları, tohumun gelişimi ve yapısı, tohumlarda dinlenme ve çimlenme. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Tohumların muhafazası, tohumlarda çimlenmeyi uyarıcı ön işlemler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Toprağın ekime hazırlanması, ekim zamanı, tohum ekimi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Vegetatif çoğaltmanın genel esasları, vejetatif çoğaltma yöntemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Aşı ile çoğaltılmasının genel esasları, aşıların kullanım amaçları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Aşı uyuşmazlıkları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Aşıda başarıyı etkileyen faktörler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta arasınav
9. Hafta Bitkilerin çoğaltılmasında kullanılan göz aşısı teknikleri Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
10. Hafta Bitkilerin çoğaltılmasında kullanılan kalem aşısı teknikleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Çelikle çoğaltma tekniğinin genel esasları, çelik tipleri, çeliklerde köklenmeyi etkileyen faktörler Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
12. Hafta Daldırma ile çoğaltmanın genel esasları, daldırma tipleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Özelleşmiş veya değişikliğe uğramış gövde ve köklerle çoğaltma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
14. Hafta Apomiktik tohum kullanarak çoğaltma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
1. Ağaoğlu, S. ve ark. 1995. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve geliştirme Vakfı Yayınları No:
2. Gerçekçioğlu R., Bilginer Ş, Soylu A. 2008. Genel Meyvecilik kitabı, Nobel Yayıncılık, 480 sayfa.
3. Poincelot, R.P. 1980. Horticulture: Principle and Practical Applications, Prendice Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J.07632.USA
4. Kaşka,N ve Yılmaz,M. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:52
5. Soylu,A. 2006. Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama. Hasad yayıncılık
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
PY1 4 4 40,60
PY2 4 4 40,60
PY3 5 5 40,60
PY4 4 4 40,60
PY5 4 4 40,60
PY6 3 3 40,60
PY8 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 8 8
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 8 8
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0