Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Biyoçeşitlilik ve Kent TB423 7. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yerleşik hayata geçişten günümüze kadar olan süreçte biyoçeşitlilik ve kentlerin tarihsel gelişimi öğretildikten sonra sürdürülebilir bir kent yaşamı için yaşadığımız kent "Düzce" özelinde her meslekten bireyler olarak neler yapılabileceğinin farkındalığının kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Biyoçeşitlilik kavramı açıklanır. İnsanlığın yerleşik hayata geçmesinden günümüze kadar kentlerin oluşumu ve gelişimi anlatılır. Bu gelişimlerden biyoçeşitliliğin nasıl etkilendiği ve günümüz kentlerinde özellikle tür biyoçeşitliliğine ne kadar yer bırakıkıldığı irdelenir. Sürdürülebilir kent yaşamı için kentlerin planlanmasından kentte yaşayan her bireyin yapabileceklerine kadar gerekli bilgiler verildikten sonra her öğrenciden yaşadığımız kent "Düzce" özelinde biyoçeşitliğin kentte ne kadar yer alabildiğini gösteren bireysel projeler yapmaları istenir. Yapılan bu küçük projeler karşılıklı irdelenerek değerlendirilir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenciler biyoçeşitlilik kavramını özellikle de tür çeşitliliğini öğrenir.
- insanlığın yerleşik hayata geçmesinden bugüne kentlerin gelişimini ve bundan biyoçeşitliliğin nasıl etkilendiği hakkında bilgi edinir
- kentlerin planlanması ve bireysel yaşamlarımız içinde özellikle bitki ve hayvan çeşitliliğine de alan bırakılabileceğini örnekleriyle öğrenir.
- hazırlayacağı küçük proje ile yaşadığı kentte biyoçeşitliliğin ne kadar yer aldığını öğrenir ve bu konuda yapabileceklerinin farkına varır.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Biyoçeşitlilik kavramı Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
2. Hafta Türkiye'nin sahip olduğu biyoçeşitliliğin tanıtılması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta İnsanlığın yerleşik hayata geçişi ve kentleşme süreci Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Kentleşme sürecinin özellikle bitki ve hayvan türleri üzerindeki etkileri ve farklı dönemlerdeki kentlerde biyoçeşitlilik için ayrılmış alanlar Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Günümüz kentlerinin yapısı ve kentlerde biyoçeşitlilik için ayrılmış alanlar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Yaşadığımız kent "Düzce"nin sahip olduğu bitki çeşitliliği Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
7. Hafta Yaşadığımız kent "Düzce"nin sahip olduğu hayvan çeşitliliği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Her öğrencinin hazırlayacağı projenin konusununun belirlenmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Projelerle ilgili ilk deneyimlerin irdelenmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Projesi tamamlanan öğrencilerin sunumu ve tartışma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Projesi tamamlanan öğrencilerin sunumu ve tartışma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
13. Hafta Projesi tamamlanan öğrencilerin sunumu ve tartışma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Proje sunumlarının tamamlanmasından sonra "Düzce"de biyoçeşitliliğin varlığı ve sürekliliği adına yapılabilecekler Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
Kaynaklar
Öğretim üyesinin hazırladığı ders notları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY2 4 4 4 4 4 40,60
PY3 4 4 4 4 4 40,60
PY4 3 3 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 3 3 40,60
PY9 5 5 5 5 5 40,60
PY10 3 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 20 20
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0