Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bitki Vektör Ekolojisi TB326 6. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitki hastalığı etmeni taşıyan vektör hayvanlar ve potansiyel vektörler hakkında bilgi sahibi olunarak salgın hastalıklarda bilinçli önlemler alınmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Vektör hayvan kavramı açıklandıktan sonra, bitkilerde özellikle salgın hastalıklara vektörlük yapan hayvan grupları (böcek, nematod vb.) tanıtılır. Bunlar aracılığıyla bulaşan hastalıkların önemi ve bu hastalık etkenlerinin bir bitkiden diğerine nasıl bir mekanizmayla taşındığı anlatılır. Vektör hayvanların yapıları, nasıl tanınacakları, yaşam döngüleri, davranışları, özellikle bitkilerle olan ilişkisi anlatılır. Bu hayvanların Türkiye'de yaşayan (özellikle karantina açısından önemli) türlerinin yaşam ve yayılış alanları hakkında bilgi verilir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenciler vektör hayvan kavramını ve bitkilerde salgın hastalıkları hangi hayvan gruplarının taşıdığını öğrenir.
- Vektör hayvanların yapılarını ve hastalık bulaştırma mekanizmasını kavrar
- bu türlerin yaşam döngüleri, davranışları, özellikle bitkilerle olan ilişkisini öğrenir
- Türkiye'de yaşayan vektör türlerin yaşam ve yayılış alanları hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Vektör ekolojisine giriş ve temel kavramlar Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
2. Hafta Bitkilerde salgın hastalıklar-vektörler ve önemi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta Önemli vektör hayvan türleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Bu türlerin yapıları Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Hastalık etkeni taşıma ve bulaştırma mekanizmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta yaşam döngüleri ve davranışları Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Beslenme şekilleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta bitkilerle olan ilişkileri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta habitat tercihleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Türkiye'de yaşayan vektör türler ve yayılış alanı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Bu türlerin sitematiği ve tanınmaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Populasyon durumları Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
14. Hafta Potansiyel vektör olabilecek türler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
öğretim üyesinin hazırladığı ders notları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY2 4 4 4 4 4 40,60
PY3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 0 0 0 0 40,60
PY7 3 3 3 3 3 40,60
PY8 4 4 4 4 4 40,60
PY10 3 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 15 15
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0