Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bitki Genetik Kaynakları TB324 6. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitki genetik kaynaklarının tanımı ve önemi, genetik kaynakların bitki ıslahında kullanılması, bitki genetik kaynakların korunması, muhafazası ve çoğaltılmaları konularında öğrencileri bilgi ve deneyimle donatmak amaçlanmıştır
Dersin İçeriği Bitki genetik kaynaklarının tanımı ve önemi, genetik kaynakların bitki ıslahında kullanılması, bitki genetik kaynakların korunması, muhafazası ve çoğaltılmaları konularında öğrencileri bilgi ve deneyimle donatmak amaçlanmıştır
Ders Öğrenme Kazanımları - Bitki Genetik Kaynakları ve önemini açıklayabilir
- Dünyadaki önemli gen merkezlerini ve bitkilerin orijinlerini sıralayabilir
- Türkiye’nin Bitki Genetik Kaynakları yönünden önemi açıklayabilir
- Bitki Genetik Kaynaklarının kaybolma nedenleri sıralayabilir
- Bitki Genetik Kaynaklarının korunması ve ilgili çalışmaları özetleyebilir
- Toplama çalışmaları ve yöntemleri uygulayabilir
- Muhafaza çalışmaları ve yöntemleri uygulayabilir
- Bitki genetik kaynaklarının bitki ıslahında kullanımı konularında bilgileri özetleyebilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bitki Genetik Kaynaklarının tanımı, Bitki Genetik Kaynakları Materyalleri
2. Hafta Bitkilerin Gen Merkezleri ve Yayılma alanları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Bitki Genetik Kaynakları çalışmalarının aşamaları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Bitki toplama çalışmaları ve uygulanan yöntemler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Örnekleme yöntemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Herbaryum hazırlama Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Muhafaza Çalışmaları ve Uygulanan Yöntemler Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bitki genetik kaynakları muhafaza ve kullanımında moleküler teknikler Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
10. Hafta Üretim Yenileme ve Koruma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Bitki Genetik Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Bitki Genetik Kaynaklarının Değerlendirilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Bitki Genetik Kaynakları konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
14. Hafta Bitki Genetik Kaynakları dökümantasyonu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
1. Bitkisel Gen Kaynakları - Prof. Dr. Sezen Şehirali, Prof. Dr. Murat ÖZGEN, 1987; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No: 1020 2. Bitki Genetik Kaynakları El Kitabı – M. Nevzat ALAN, 1986; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ege Bölge Zirai Araştırma
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 30 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0